Ἀνακοινώσεις

Ἐνημέρωσις περὶ Καταλήξεως τοῦ Διαλόγου μετ' Ενισταμένων

Τὴν Δευτέραν 4/17-3-2014, περὶ ὥραν 17:00, εἰς τὸν χῶρον τῆς αἰθούσης τοῦ Ἱ.Ν. "Ρόδον τὸ Ἀμάραντον" (Γαλαξειδίου 14, Πειραιεύς) θὰ λάβει χώρα ἐνημέρωσις τῶν πιστῶν τῆς Ἐκκλησίας μας περὶ τῆς θετικῆς καταλήξεως τοῦ διαλόγου τῆς Ἐκκλησίας ΓΟΧ Ἑλλάδος μετὰ τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησιαστικῆς Κοινότητος τῶν Ἐνισταμένων.


Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας