Ἀνακοινώσεις

Ἔκδοση Βιβλίου

Κυκλοφόρησε τό βιβλίο τοῦ Πανοσιολογιωτάτου Ἱερομονάχου π. Καλλινίκου Ἡλιοπούλου, Β. Γραμματέως τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας μας, μέ τίτλο "Ἑορτές καί Ἀκολουθίες τοῦ Τιμίου Σταυροῦ- Ἱστορική καί θεολογική λειτουργική προσέγγιση".

vivlio p.kallinikou 2017

Τό βιβλίο αὐτό ἀποτελεῖ τήν μεταπτυχιακή διπλωματική ἐργασία τοῦ π. Καλλινίκου στόν Τομέα Χριστιανικῆς Λατρείας, Ἀγωγῆς καί Διαποιμάνσεως τοῦ τμήματος Κοινωνικῆς Θεολογίας τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Ἐθνικοῦ καί Καποδιστριακοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν.

Εἶναι μία ἐπιστημονική καί ἐπιμελημένη ἔκδοση, πού ἀποτελεῖται ἀπό 205 σελίδες μέ ἔγχρωμο καλαίσθητο ἐξώφυλλο καί μέ παράθεση πλουσίων βιβλιογραφικῶν παραπομπῶν. Kεντρικό θέμα εἶναι οἱ Ἑορτές καί οἱ Ἀκολουθίες τοῦ Τιμίου Σταυροῦ, οἱ ὁποῖες καί ἐπεξεργάζονται μέσα ἀπό μία ἱστορική καί θεολογική λειτουργική προσέγγιση.

Παραθέτουμε παρακάτω τήν περίληψη:

Η Εορτολογία ως ιδιαίτερος κλάδος της Ιεράς Επιστήμης της Λειτουργικής ασχολείται με την γένεση, την καθιέρωση, την εξέλιξη και το περιεχόμενο των εορτών. Ανάμεσα σε αυτές δεσπόζουν οι εορτές που είναι αφιερωμένες στον Τίμιο και Ζωοποιό Σταυρό του Χριστού, συγκεκριμένα η εορτή της Παγκοσμίου Υψώσεως την 14ην Σεπτεμβρίου, η εορτή της Σταυροπροσκυνήσεως την ομώνυμη τρίτη Κυριακή της Μεγάλης Τεσσαρακοστής, η εορτή της Προόδου την 1ην Αυγούστου, η εορτή του εν ουρανώ φανέντος σημείου του Σταυρού την 7ην Μαΐου και τέλος η εορτή της Γ΄ Εμφανίσεως του Σταυρού την Κυριακή μετά την Ύψωση.

Στην παρούσα εργασία εξετάζουμε τις εορτές ιστορικά καθώς και θεολογικά μέσα από την υμνολογία των ασματικών τους Ακολουθιών. Έτσι θα μελετήσουμε πρωτίστως το χρονικό πλαίσιο δημιουργίας, εξέλιξης και πάγιας καθιέρωσης της κάθε εορτής καθώς και το περιεχόμενο και την δομή, την τυπική διάταξη και τους υμνογράφους των ασματικών Ακολουθιών αυτών των εορτών και δευτερευόντως το θεολογικό περιεχόμενο τους, πιο συγκεκριμένα τις προτυπώσεις του Σταυρού στην Παλαιά Διαθήκη,  την Σταύρωση του Κυρίου μας στην Καινή Διαθήκη, τις τρεις ξεχωριστές εμφανίσεις και ενέργειες του Σταυρού στην Εκκλησιαστική Ιστορία και τέλος την εφαρμογή του σταυρικού πολιτεύματος στη ζωή του πιστού.

Διάθεση- παραγγελίες: Γραφεῖα Ἱερᾶς Συνόδου, Κάνιγγος 32 (γ΄ ὄροφος) τ.κ. 106 82 Αθήνα τηλ. 2103828280 καί 6948684142.