Ἀνακοινώσεις

Εἰρηνικὴ πορεία διαμαρτυρίας

Τὴν Δευτέρα 10/23-10-2017 θὰ γίνει ειρηνικὴ πορεία διαμαρτυρίας ἀπὸ τὸ Δημαρχεῖο Ἀμαρουσίου πρὸς τὸ Ὑπουργεῖο Παιδείας, γιὰ τὸ πρόβλημα τοῦ νέου μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν στὰ σχολεῖα.

 
AfisaPoreias
πορεία ὀργανώνεται ἀπὸ τὴν Ἑστία Πατερικῶν Μελετῶν, τὴν Πανελλήνια Ἕνωση Θεολόγων, τὸν σύλλογο Ἑνωμένη Ρωμηοσύνη καὶ τὴν Πανελλήνια Ἕνωση Φίλων τῶν Πολυτέκνων. Οἱ ἐπιθυμοῦντες νὰ συμμετάσχουν καλοῦνται νὰ εἶναι στὸ Δημαρχεῖο Ἀμαρουσίου πρίν ἀπό τις 5.00 μμ.