Ἀνακοινώσεις

Ἐθελοντικὴ Αἰμοδοσία Ἰουνίου 2014

       Ὁ Νεανικός Ὀρθόδοξος Σύνδεσμος καλεῖ ὅλους ὅσους ἔχουν τὴν δυνατότητα νὰ προσελθουν στὴν ἑπόμενη ἐθελοντικὴ αἱμοδοσία ποὺ θὰ διοργανωθεῖ τὴν Κυριακὴ τῶν Ἁγίων Πατέρων στὴν Ἑνορία τῆς Κοιμησεως τῆς Θεοτόκου, Ἁγίας Παρασκευῆς Ἀττικῆς.

 aimodosia14