Ἀνακοινώσεις

Ἐγκύκλιος περὶ τοποτηρητείας Δυτικῶν Η.Π.Α.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

Πρὸς ἅ­παν­τα τὸν Ἱ­ε­ρὸν Κλῆ­ρον καὶ τὸν Λα­ὸν

τῆς Ἱ­ε­ρᾶς Μη­τρο­πό­λε­ως Ἔτνα

καὶ τῆς Ἱερᾶς Ἐπισκοπῆς Πόρτλαντ

εἰς Ἡνωμένας Πολιτείας Ἀμερικῆς

πατήστε ΕΔΩ