Ἀνακοινώσεις

Δελτίο Τύπου σχετικὰ μὲ πρόσφατα Δημοσιεύματα του τύπου

«Προκαλεῖ θλίψη καὶ ἀγανάκτηση γιὰ μιὰ ἀκόμη φορᾶ ὁ ἐπιχειρούμενος διασυρμὸς τῆς ἀγωνιζομένης Ἐκκλησίας τῶν Γ.Ο.Χ. Ἑλλάδος, μέσω δημοσιευμάτων τὰ ὁποῖα ἐπιχειροῦν νὰ ἐμφανίσουν πρόσωπο τὸ ὁποῖο οὐδέποτε εἶχε τὴν παραμικρὴ σχέση μὲ τὴν Ἐκκλησία μας ὡς τὸν «νέο Ἀρχιεπίσκοπο τῶν Παλαιοημερολογιτῶν».

Μέσω αὐτῶν τῶν δημοσιευμάτων ἐπιχειρεῖται μὲ δόλιο τρόπο ἡ παρουσίαση τῆς Ἐκκλησίας μας ὡς τόπος ἀπόθεσης τῶν «ἀπορριμμάτων» τῆς κρατικῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος κάτι τὸ ὁποῖο ἐπιχειρήθηκε καὶ μὲ τὴν πρόσφατη ἐμφάνιση στοὺς τηλεοπτικοὺς δέκτες «κληρικοῦ», ὁ ὁποῖος ἀποδείχθηκε ἐν τὶς πράγμασι πὼς ὄχι μόνο δὲν ὑπῆρξε ποτὲ κληρικὸς τῆς Ἐκκλησίας Γ.Ο.Χ. Ἑλλάδος ἀλλὰ ἐν ἐνεργεία κληρικὸς τῆς κρατικῆς Ἐκκλησίας.

 

Ὁ κ. Βεζυρέας, ὑπῆρξε πνευματικὸ ἀνάστημα καὶ κληρικὸς τῆς κρατικῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος ἀπὸ τὴν ὁποία ὅπως εἶναι γνωστὸ τὶς πάσι ἔχει καθαιρεθεῖ ἀμετάκλητα στὶς τάξεις τῶν λαϊκῶν. Οὐδέποτε ὑπῆρξε κληρικὸς -οὔτε καν μέλος- τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Πατρίου ἡμερολογίου. Ἀντίθετα ἡ «Ἐκκλησία» στὴν ὁποία δηλώνει πὼς ἀνήκει καὶ ἡ «Σύνοδος» ἡ ὁποία ὑποτίθεται τὸν «ἐξέλεξε», εἶναι ἕνα μόρφωμα τὸ ὁποῖο ἀποτελεῖται ἀπὸ ὁμοίους του, δηλαδὴ πρώην κληρικοὺς τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, οἱ ὁποῖοι ἐκμεταλλευόμενοι νομικὰ κενὰ καὶ τὴν προκλητικὴ πλέον ἄρνηση τῆς Πολιτείας νὰ νομοθετήσει, προσποιοῦνται τοὺς «ἀρχιερεῖς» τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Πατρίου ἑορτολογίου, καπηλευόμενοι ἀγῶνες καὶ σύμβολα.

 

Γιὰ μιὰ ἀκόμη φορᾶ κάνουμε ἔκκληση πρὸς κάθε ἁρμόδια κρατικὴ καὶ δικαστικὴ ἀρχὴ νὰ προστατεύσουν τὶς ἑκατοντάδες χιλιάδες Ἑλλήνων πολιτῶν ποὺ ἀκολουθοῦν τὸ Πάτριο ἑορτολόγιο ἀλλὰ καὶ τὸν εὐσεβῆ Ἱερὸ Κλῆρο μας ποὺ συστηματικὰ δέχονται ἐπιθέσεις ἀπὸ πρόσωπα τὰ ὁποῖα ἐν τέλει δὲν εἶναι τίποτε ἄλλο παρὰ ἔμποροι πίστεως.

 

Ὁ Κανονικὸς Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καὶ Πάσης Ἑλλάδος κ.κ. Καλλίνικος ὅσο καὶ ἡ περὶ Αὐτὸν Ἱερὰ Σύνοδος κάνουν ἔκκληση πρὸς τὴν Ἑλληνικὴ Πολιτεία, νὰ ἀρθεῖ στὸ ὕψος τῶν περιστάσεων καὶ νὰ προστατεύσει τὰ νόμιμα δικαιώματα τῆς Ἐκκλησίας μας.

 

Οὐδεὶς σήμερα δύναται, χωρὶς νὰ βρεθεῖ αὐθημερὸν ἔναντί της Δικαιοσύνης, νὰ δηλώσει κληρικὸς τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, ἢ τῆς Ρωμαιοκαθολικῆς Ἀρχιεπισκοπῆς ἢ ἀκόμη καὶ Μουσουλμάνος Ἰμάμης. Ἀντιθέτως, ὁ ὁποιοσδήποτε τὸ ἐπιθυμεῖ μὲ τὸ πρόσχημα τοῦ «κατακερματισμοῦ τῶν Γ.Ο.Χ.» μπορεῖ νὰ δηλώσει «Ἱερέας», «Ἀρχιερέας» ἀκόμη καὶ «Ἀρχιεπίσκοπος» τῶν Παλαιοημερολογιτῶν.

 

Παρακαλοῦμε δὲ τοὺς κ.κ. ἐκπροσώπους τοῦ Τύπου ὅταν ἀσχολοῦνται μὲ τόσο λεπτὰ καὶ σοβαρὰ θέματα νὰ δίνουν βαρύτητα στὴν ἀλήθεια καὶ τὰ πραγματικὰ γεγονότα καὶ ὄχι σὲ ἐμπορικὰ ἀποδοτικοὺς τίτλους τῆς τάξεως «Μοντέλο Ἀρχιεπίσκοπος τῶν Παλαιοημερολογιτῶν» οἱ ὁποῖοι ἐν τέλει οὐδεμία σχέση ἔχουν μὲ τὴν πραγματικότητα».