Ἀνακοινώσεις

ΒΙΝΤΕΟ: Ὁμιλία Συνοδικῆς Ἐκδηλώσεως Ἀποστόλου Παύλου 2015

Βίντεοσκοπημένη ἡ ὁμιλία τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Φιλίππων κ. Ἀμβροσίου κατὰ τὸν Συνοδικὸ ἑορτασμὸ τοῦ Ἀπ. Παύλου ἔτους 2015 μὲ θέμα:

"Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος. Ὁ πρῶτος μετὰ τὸν Ἔνα"