Ἀνακοινώσεις

Βιβλιοπαρουσίασις: "Ἑλληνικὴ Ασπὶς "

"Ἑλληνικὴ Ασπὶς " Κατὰ τοῦ Γρηγοριανοῦ Ἡμερολογίου

Τὸ Ἡμερολογιακὸ Ζήτημα στὴν Ὀρθόδοξη Ἀνατολὴ κατὰ τὰ ἔτη 1581-1901

Πρόλογος τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Γαρδικίου κ. Κλήμεντος

Ἐκδότης Νικόλαος Μάννης, Ἀθήνα, 2016, σελίδες 278. 

Βλ. ΕΔΩ