Ἀνακοινώσεις

Ἀνακοίνωση γιὰ τοὺς πληγέντες ἀπὸ τὶς καταστροφικὲς πλημμῦρες τῆς Δυτικῆς Ἀττικῆς

Ἡ Ἱερὰ Μητρόπολις Ἀττικῆς καὶ Βοιωτίας συλλέγει τρόφιμα, πόσιμο νερὸ καὶ εἴδη ρουχισμοῦ γιὰ τοὺς πληγέντες συνανθρώπους μας τῆς Δυτικῆς Ἀττικῆς. Πατῆστε ἐδῶ γιὰ νὰ δεῖτε πῶς μπορεῖτε νὰ βοηθήσετε.