Ἀνακοινώσεις

Ἀνακοίνωσις ἀποφάσεων ΙΣ 6/19-11-2013

Τὴν 6/19 Νοεμβρίου 2013 ἡμέραν Τρίτην, συνεδρίασεν εἰς τὴν ἐν Πειραιεῖ αἴθουσαν τοῦ Ι.Ν. «Ρόδον τὸ Ἀμάραντον», εἰς τακτικήν συνεδρίαν ἡ Ἱερά Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν Ἑλλάδος καὶ συνεζήτησε τὰ κάτωθι θέματα τῆς Ἡμερησίας Διατάξεως:


1.      Ἐνημερώθη τὸ Ἱερὸν Συνοδικὸν σῶμα περὶ τῆς πορείας τοῦ διαλόγου τῆς Ἐκκλησίας Γ.Ο.Χ. Ἑλλάδος μετὰ τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησιαστικῆς Κοινότητος τῶν Ἐνισταμένων.

2.      Συνεζητήθη τὸ ζήτημα τῆς ποιμαντορίας τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἀμερικῆς μετὰ τὴν ἀποδοχὴν τῆς παραιτήσεως τοῦ Σεβσμιωτάτου Μητροπολίτου κ. Παύλου. Γενομένης συζητήσεως, ἡ Ἱερὰ Σύνοδος ἀπεφάσισεν ὅπως ὁρίσῃ ὡς Τοποτηρητὴν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἀμερικῆς τὸν Μακαριώτατον Ἀρχιεπίσκοπον Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ. Καλλίνικον. Εἰς τὴν Ἱερὰν Μητρόπολιν Ἀμερικῆς θὰ μνημονεύῃται τὸ ὄνομα τοῦ Τοποτηρητοῦ, ὅστις θὰ ἀναθέτῃ εἰς ἐκπροσώπους του Ἀρχιερεῖς τὴν διευθέτησιν τῶν ἀνακυπτόντων ζητημάτων μέχρι τὴν ἐκλογὴν τοῦ νέου Μητροπολίτου. Ἡ ἰσχὺς τῆς ἀποφάσεως ἄρχεται ἀπό τῆς δημοσιεύσεως τῆς σχετικῆς ἐγκυκλίου πρὸς τὸν Κλῆρον καὶ τὸν λαὸν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.

3.      Συνεζητήθη τὸ θέμα τῆς διοργανώσεως ἐκδηλώσεως διὰ τὸ ζήτημα τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἐσφιγμένου.

4.      Συνεζήτησε τὴν αἴτησιν προσχωρήσεως κληρικοῦ τινός καὶ ἀπεφασίσθη ἡ κλῆσις αὐτοῦ δι’ αὐτοπρόσωπον παρουσίαν ἐνώπιον τῆς Ἱερᾶς Συνόδου πρὸ τῆς ἀποφάσεως περὶ τῆς ἀποδοχῆς της ἢ μή.