Ἀνακοινώσεις

Ἀνακοίνωσις ἀποφάσεων ΙΣ 3/16-5-2013

        Τὴν 3/16-5-2013 ἡμέραν Πέμπτην, εἰς τὴν ἐν Πειραιεῖ αἴθουσαν τοῦ Ι.Ν. «Ρόδον τὸ Ἀμάραντον» συνεδρίασεν ἡ Ἱερά Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν Ἑλλάδος καὶ ἔλαβε τὰς κάτωθι ἀποφάσεις:

1. Συνεζήτησε λεπτομερείας τινάς τῆς ἐπικειμένης Ε’ Πανελληνίου Συνάξεως Κληρικῶν.

2. Ἐρρύθμισεν ζητήματα προετοιμασιας τοῦ συνοδικοῦ ἑορτασμοῦ τοῦ Ἀποστόλου Παύλου ἐν Ἀθήναις.

3. Συνεζητήθη ἀναφορὰ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου περὶ ζητήματος τινός ἐκκλησιαστικῆς εὐταξίας.

4. Ἐγένετο ἐνημέρωσις περὶ τῆς Γʹ κοινῆς συσκέψεως τῶν Ἐπιτροπῶν Διαλόγου τῆς Ἐκκλησίας Γ.Ο.Χ. Ἑλλάδος μετὰ τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησιαστικῆς Κοινότητος τῶν Ἐνισταμένων.