Ἀνακοινώσεις

Ἀνακοίνωσις ἀποφάσεων ΙΣ 1/14-3-2013

        Τὴν 1/14-3-2013 ἡμέραν Πέμπτην, εἰς τὴν ἐν Πειραιεῖ αἴθουσαν τοῦ Ι.Ν. «Ρόδον τὸ Ἀμάραντον» συνεδρίασεν ἡ Ἱερά Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν Ἑλλάδος καὶ ἔλαβε τὰς κάτωθι ἀποφάσεις:


        1. Ἐνημερώθη ὑπὸ τοῦ Αἰδεσιμωτάτου Πρεσβυτέρου π. Ἰωάννου Γκλιόγκου περὶ τῶν πεπραγμένων αὐτοῦ κατὰ τὴν ἐπίσκεψιν εἰς Μελβούρνην Αὐστραλίας.


         2. Ἐνέκρινε τὴν αἴτησιν προσχωρήσεως τοῦ Αἰδεσιμωτάτου Πρεσβυτέρου π. Κωνσταντίνου Κοτσεγκάρωφ ἐκ Μόσχας Ρωσίας.


         3. Συνεζήτησε ζητήματα τῆς ἐν Ἀμερικῇ Ἐκκλησίας τῶν Γ.Ο.Χ..