Ἀνακοινώσεις

Τὸ Ἀναστάσιμον Μήνυμα εἰς διαφόρους γλώσσας

Τὸ Ἀναστάσιμον Μήνυμα τῆς Ἱερᾶς Συνόδου μετεφρασμένον εἰς τὴν ἀγγλικήν, ἰνδονησιακήν, γαλλικήν, ἰταλικήν, πορτογαλικήν, γεωργιανικἠν καὶ ρωσικὴν γλῶσσαν.

 Βλ. ΕΔΩ