Ἀνακοινώσεις

Ἐκλογὴ Βοηθῶν Ἐπισκόπων

Ἀνακοίνωσις Ἀποφάσεων 
Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἱεραρχίας
15ης / 28ης Φεβρουαρίου 2024
 
 
Τὴν Τετάρτην, 15/28 Φεβρουαρίου 2024, εἰς τὸ Συνοδικὸν Κέντρον τῆς Ἁγίας Φιλοθέης (Κλειδήμου 6, Πετράλωνα) εἰς Ἀθήνας συνῆλθεν εἰς ἐνάτην ἔκτακτον Συνεδρίαν ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν Ἑλλάδος, ὑπὸ τὴν Προεδρίαν τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ. Καλλινίκου, καὶ τῇ συμμετοχῇ ἑτέρων δεκατριῶν Ἀρχιερέων ἐξ Ἑλλάδος καὶ ἐκ τοῦ Ἐξωτερικοῦ. Μετὰ τὴν τέλεσιν τῆς Θείας Λειτουργίας ὑπὸ τοῦ Σεβασμ. Μητροπολίτου Μεθώνης κ. Ἀμβροσίου, προέβη εἰς τὴν ἐκλογὴν Βοηθῶν Ἐπισκόπων τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν (ὑπὸ τὸν τίτλον Ταλαντίου) καὶ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἀμερικῆς (ὑπὸ τὸν τίτλον Ἀστορίας).
 
Κατὰ τὴν διαδικασίαν ἐκλογῆς τοῦ Ἐπισκόπου Ταλαντίου καὶ συζητήσεως γενομένης περὶ τῶν καταλληλοτέρων προσώπων ἐκ τῶν ἐχόντων τὰ τυπικὰ προσόντα δι’ ἐπισκοπικὴν ἐκλογήν, διετυπώθησαν αἱ γνῶμαι τῶν Συνοδικῶν μελῶν περὶ τῶν καταλληλοτέρων προσώπων. Γενομένης, ὅθεν, τῆς διαδικασίας ἐκλογῆς κατὰ τὸν Κανονισμόν, ἐπὶ 14 ἐγκύρων ψηφοδελτίων, ἔλαβον: 
 
1. ὁ Πανοσιολ. Ἀρχιμ. π. Εὐθύμιος Μπαρδάκας ψῆφον 1
2. ὁ Πανοσιολ. Ἀρχιμ. π. Νικηφόρος Νάσσος ψῆφον 1
3. ὁ Πανοσιολ. Ἱερομ. π. Πατάπιος Ἀργυρὸς ψῆφον 1
4. ὁ Πανοσιολ. Ἱερομ. π. Καλλίνικος Ἠλιόπουλος ψήφους 11
 
ς ἐκ τούτου Ἐπίσκοπος Ταλαντίου, Βοηθὸς Ἐπίσκοπος τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν, ἐξελέγη ὁ συγκεντρώσας πλείονας τῶν προβλεπομένων ὑπὸ τοῦ Κανονισμοῦ διὰ τὴν ἐνισχυμένην πλειοψηφίαν τῶν 2/3 τῶν ψήφων, Πανοσιολ. Ἱερομ. π. Καλλίνικος Ἠλιόπουλος. 
 
π. Καλλίνικος εἶναι 38 ἐτῶν, ἀπόφοιτος τῆς Θεολογικῆς καὶ τῆς Φιλοσοφικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν, κάτοχος Μεταπτυχιακοῦ τίτλου εἰς τὸν τομέα τῆς Λειτουργικῆς ἀπὸ τὸ αὐτὸ Πανεπιστήμιον καὶ ἤδη διδακτορικὸς φοιτητής. 
 
Ἀκολουθία τοῦ Μεγάλου Μηνύματος θὰ γίνῃ εἰς τὸ Συνοδικὸν Παρεκκλήσιον τῆς Ἁγίας Φιλοθέης τὸ ἀπόγευμα τῆς Τετάρτης, 22 – 02 / 06 – 03 – 2024, καὶ ἡ χειροτονία αὐτοῦ θὰ τελεσθῇ εἰς τὸν Ἱερὸν Καθεδρικὸν Ναὸν Ἁγίου Ἀθανασίου τοῦ Μεγάλου (Ἀναγεννήσεως 37, Ν. Φιλαδέλφειαν) τὴν Πέμπτην, 23-02/07-03-2024.
 
Κατὰ δὲ τὴν διαδικασίαν ἐκλογῆς τοῦ Ἐπισκόπου Ἀστορίας καὶ συζητήσεως γενομένης ἐπὶ τοῦ Καταλόγου ὑποψηφίων τοῦ ἀποσταλέντος ὑπὸ τῆς Ἱερᾶς Ἐπαρχιακῆς Συνόδου Ἀμερικῆς, διετυπώθησαν αἱ γνῶμαι τῶν Συνοδικῶν μελῶν περὶ τῶν καταλληλοτέρων προσώπων. Γενομένης, ὅθεν, τῆς διαδικασίας ἐκλογῆς κατὰ τὸν Κανονισμόν, ἐπὶ 14 ἐγκύρων ψηφοδελτίων, ἔλαβον: 
 
1. ὁ Πανοσιολ. Ἱερομ. π. Θεολόγος Σταυρουλλάκης ψῆφον 1.
2. ὁ Πανοσιολ. Ἱερομ. π. Παρθένιος Χάνσεν ψήφους 3.
3. ὁ Πανοσιολ. Ἱερομ. π. Βενέδικτος Μιόφσκυ ψήφους 10.
 
ς ἐκ τούτου Ἐπίσκοπος Ἀστορίας, Βοηθὸς Ἐπίσκοπος τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἀμερικῆς, ἐξελέγη ὁ συγκεντρώσας πλείονας τῶν προβλεπομένων ὑπὸ τοῦ Κανονισμοῦ διὰ τὴν ἐνισχυμένην πλειοψηφίαν τῶν 2/3 τῶν ψήφων, Πανοσιολ. Ἱερομ. π. Βενέδικτος Μιόφσκυ. 
 
π. Βενέδικτος εἶναι 36 ἐτῶν, μέλος τῆς Ἀδελφότητος τῆς Ἱερᾶς Ἀνδρώας Μονῆς Ἁγίου Ἀρχιεπισκόπου Ἰωάννου τοῦ Μαξίμοβιτς εἰς Κόουμπλσκιλ Νέας Ὑόρκης τῶν Η.Π.Α., εἶναι πτυχιοῦχος Θεολογίας ἐκ τοῦ Πανεπιστημίου τῶν Σκοπίων καὶ δυνάμενος νὰ λειτουργῇ ἑλληνιστί, ἀγγλιστὶ καὶ σλαβονιστί, ὡς γνώστης τῶν γλωσσῶν τούτων καθὼς καὶ ἑτέρων, πρᾶγμα λίαν σημαντικὸν διὰ τὸ Ποίμνιον τῆς Ἐκκλησίας ἡμῶν ἐν Ἀμερικῇ. 
 
Ἀκολουθία τοῦ Μεγάλου Μηνύματος καὶ ἡ χειροτονία αὐτοῦ θὰ τελεσθοῦν ἐν Ἑλλάδι εἰς τόπον καὶ χρόνον ποὺ θὰ ἀνακοινωθοῦν προσεχῶς.
Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας
 
 
 

eklogitalantiou2

eklogitalantiou3