Ἀνακοινώσεις

Ἀνακοίνωσις Ἀποφάσεων Ἱερᾶς Συνόδου 1ης / 14ης Δεκεμβρίου 2023

Τὴν Πέμπτην, 01/14 Δεκεμβρίου 2023, συνῆλθεν εἰς ἕκτην (τακτικὴν) Συνεδρίαν ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν Ἑλλάδος, ὑπὸ τὴν Προεδρίαν τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ. Καλλινίκου, καὶ τῇ συμμετοχῇ ἑτέρων ἑπτὰ Ἀρχιερέων, συνεζήτησε δὲ καὶ ἀπεφάσισεν ἐπὶ τῶν κάτωθι θεμάτων:


1. Ἐνεκρίθη σχέδιον ἀνταπαντητικῆς Ἐπιστολῆς τῆς Ἱερᾶς ἡμῶν Συνόδου πρὸς τὴν Ἱερὰν Σύνοδον τῆς ΡΟΕΔ περὶ ἐκκλησιαστικῶν ζητημάτων.


2. Ἐγένετο ἡ ἀποτίμησις τῶν πεπραγμένων τῆς προσφάτου ἐπισκέψεως τοῦ Σεβασμ. Μητρ. Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς κ. Κυπριανοῦ εἰς Γεωργίαν.


3. Συνεζητήθησαν διάφορα νομικὰ ζητήματα τῆς Ἐκκλησίας ἡμῶν, ὡς ἐπίσης ζητήματα ἱεραποστολῆς καὶ ὀργανωτικά.


4. Ἐγένετο ἐνημέρωσις ὑπὸ τοῦ Σεβασμ. Λαρίσης καὶ Πλαταμῶνος κ. Κλήμεντος περὶ τῆς ἐπιστροφῆς τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίας Παρασκευῆς Λαρίσης εἰς τὴν κανονικὴν τάξιν.


5. Ἡ Ἱερὰ Σύνοδος ἀντεμετώπισε καὶ ἕτερά τινα ζητήματα τρεχούσης φύσεως.

 

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας