Ἀνακοινώσεις

 Ἀνακοίνωσις Ἀποφάσεων Ἱερᾶς Συνόδου 4ης/17ης Μαΐου 2023

Τὴν Τετάρτην, 04/17-05-2023, συνῆλθεν εἰς ἑνδεκάτην τακτικὴν Συνεδρίαν, ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν Ἑλλάδος, ὑπὸ τὴν Προεδρίαν τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ. Καλλινίκου, ἐν τῇ Αἰθούσῃ Συνεδριάσεων τῆς Ἁγίας Φιλοθέης, Κλειδήμου 6, Πετράλωνα, εἰς Ἀθήνας καὶ τῇ συμμετοχῇ ἑτέρων ἓξ Ἀρχιερέων, συνεζήτησε δὲ καὶ ἀπεφάσισεν ἐπὶ τῶν κάτωθι  θεμάτων:
 
1. Ἐγένετο ἐνημέρωσις τῆς Ἱερᾶς Συνόδου ὑπὸ τοῦ Σεβασμ. Μητροπολίτου Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς περὶ τῆς προσφάτου ἐπισκέψεως αὐτοῦ ἐν Γεωργίᾳ καὶ τῶν ἐκεῖ θετικῶν ἐξελίξεων.
 
2. Συνεζητήθη ἡ αἴτησις προσχωρήσεως Κληρικοῦ τινὸς ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ, προερχομένου ἐκ τοῦ νέου ἡμερολογίου καὶ ἀπεφασίσθη ἡ περαιτέρῳ διερεύνησις τοῦ θέματος.
 
3. Ἀνετέθη εἰς τὸν Σεβασμ. Μητροπολίτην Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς κ. Κυπριανὸν ἡ Εἰσήγησις ἐπὶ τοῦ θέματος ἐνδεχομένης Ἁγιοκατατάξεως τοῦ Μακαριστοῦ Γέροντος Ἱερωνύμου τῆς Πάρνηθος.
 
4. Συνεζητήθησαν λεπτομέρειαι περὶ τῆς ἐπικειμένης Συνάξεως τοῦ Ἱεροῦ Κλήρου κατὰ τὴν Τρίτην, 17ην/30ὴν Μαΐου 2023, καὶ ἐλήφθησαν σχετικαὶ ἀποφάσεις.
 
5. Ἡ Ἱερὰ Σύνοδος ἀντεμετώπισε καὶ ἕτερά τινα ζητήματα τρεχούσης φύσεως.
 
 
Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας