Ἀνακοινώσεις

Μεταφράσεις Μηνύματος Χριστουγέννων εἰς ξένας γλώσσας

Παρατίθενται κατωτέρω αἱ μεταφράσεις του Συνοδικοῦ Μηνύματος διὰ τὸ ἔτος 2022 εἰς διαφόρους γλώσσας διὰ τὸ ποίμνιον τῆς Ἐκκλησίας ἡμῶν εἰς τὸ ἐξωτερικόν.

 Ἡ Ἀγγλικὴ μετάφρασις ΕΔΩ

 Ἡ Γαλλικὴ μετάφρασις ΕΔΩ

Ἡ Ἰταλικὴ μετάφρασις ΕΔΩ 

Ἡ Ρωσικὴ μετάφρασις ΕΔΩ

 Ἡ Πορτογαλικὴ μετάφρασις ΕΔΩ

 Ἡ Γεωργιανὴ μετάφρασις ΕΔΩ