Ἀνακοινώσεις

Ἀνακοίνωσις Ἀποφάσεων Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἱεραρχίας 8ης/21ης Ἰουνίου 2022

Τὴν τὴν Τρίτην, 08/21 Ἰουνίου 2022, συνῆλθεν ἐν Ἀθήναις, εἰς τὸ Συνοδικὸν Κέντρον τῆς Ἁγίας Φιλοθέης τῆς Ἀθηναίας (Κλειδήμου 6 Πετράλωνα), εἰς δωδεκάτην τακτικὴν Συνεδρίαν τοῦ τρέχοντος Ἐκκλησιαστικοῦ Ἔτους, ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν Ἑλλάδος, ὑπὸ τὴν Προεδρίαν τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ. Καλλινίκου, καὶ τῇ συμμετοχῇ ἑτέρων ἕνδεκα Ἀρχιερέων ἐξ Ἑλλάδος καὶ τοῦ ἐξωτερικοῦ, τινῶν μέσῳ τηλεδιασκέψεως, συνεζήτησε δὲ καὶ ἀπεφάσισεν ἐπὶ τῶν κάτωθι θεμάτων:
1. Ἐνεκρίθη ἡ Ἱερὰ ἀκολουθία τῆς Ἁγίας Νεομάρτυρος  Κασσάνδρας τῆς Τραπεζουντίας. 
2. Συνεζητήθη αἴτησις προσχωρήσεως Κληρικοῦ τινὸς ἐκ τῶν λεγομένων «ἐπισήμων» Ἐκκλησιῶν. Πρὸ τῆς τελικῆς ἀποφάσεως, αὕτη θὰ ἐξετασθῇ περαιτέρω.
3. Ὁ Σεβασμ. Μεθώνης ἀνεφέρθη εἰς τὴν πρόσφατον ποιμαντικὴν ἐπίσκεψιν αὐτοῦ εἰς Ν. Ὀσσετίαν.
4. Συνεζητήθησαν ἕτερα ζητήματα Ἱεραποστολῆς.
5. Ἀπεφασίσθη ὅπως ἡ κατάθεσις τῶν Λειψάνων τῆς Ἁγίας Νεομάρτυρος  Κασσάνδρας τῆς Τραπεζουντίας εἰς τὸν νεόδμητον Ἱερὸν Ναὸν Παναγίας Σουμελᾶ Ἀσπροπύργου τελεσθῇ Συνοδικῶς τὴν Παρασκευὴν 2/15 Ἰουλίου, προεξάρχοντος τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν κ. Καλλινίκου. 
6. Ἡ Ἱερὰ Σύνοδος ἀντεμετώπισε καὶ ἕτερά τινα ζητήματα τρεχούσης φύσεως.
Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας