Ἀνακοινώσεις

Ἀνακοίνωσις Ἀποφάσεων Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἱεραρχίας 10ης/23ης Μαΐου 2022

Τὴν Δευτέραν, 10/23-05-2022, συνῆλθεν ἐν Ἀθήναις, εἰς ἑνδεκάτην τακτικὴν Συνεδρίαν τοῦ τρέχοντος Ἐκκλησιαστικοῦ Ἔτους, ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν Ἑλλάδος, ὑπὸ τὴν Προεδρίαν τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ. Καλλινίκου, καὶ τῇ συμμετοχῇ ἑτέρων ἕνδεκα Ἀρχιερέων ἐξ Ἑλλάδος καὶ τοῦ ἐξωτερικοῦ, τινῶν μέσῳ τηλεδιασκέψεως.

Πρὸ τῆς Συνεδρίας ἐτελέσθη ἡ Ἱερὰ Ἀκολουθία τοῦ Ἁγιασμοῦ εἰς τὸ Συνοδικὸν παρεκκλήσιον τιμώμενον ἐπ᾽ ὀνόματι τῆς πολιούχου τῶν Ἀθηνῶν Ἁγίας Φιλοθέης τῆς Ἀθηναίας.
ν συνεχείᾳ, τὸ Ἱερὸν Συνοδικὸν Σῶμα συνεζήτησε καὶ ἀπεφάσισεν κυρίως ἐπὶ τρεχούσης φύσεως θεμάτων, ἰδιαιτέρως δὲ εἰς ἀπαντήσεις εἰς ἐπιστολὰς πρὸς αὐτήν.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας