Ἀνακοινώσεις

Ἀνακοίνωσις Ἀποφάσεων Ἱερᾶς Συνόδου 25ης Ἰουνίου / 8ης Ἰουλίου 2015

Τὴν Τετάρτην, 25ην Ἰουνίου / 8ην Ἰουλίου 2015, εἰς τὴν Aἴθουσαν τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ «Ρόδον τὸ Ἀμάραντον» (Γαλαξειδίου 14, Πειραιεύς), συνῆλθεν εἰς τακτικὴν Συνεδρίαν ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν Ἑλλάδος.

Παρόντες ἦσαν ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ.κ. Καλλίνικος καὶ οἱ Ἀρχιερεῖς: Πειραιῶς καὶ Σαλαμῖνος κ. Γερόντιος, Ἀττικῆς καὶ Βοιωτίας κ. Χρυσόστομος, Ἀμερικῆς κ. Δημήτριος, Χριστιανουπόλεως κ. Γρηγόριος, Μαραθῶνος κ. Φώτιος, Μεθώνης κ. Ἀμβρόσιος, Γαρδικίου κ. Κλήμης καὶ Βρεσθένης κ. Θεοδόσιος.

Ἱερὰ Σύνοδος συνεζήτησε καὶ ἀπεφάσισεν ἐπὶ τῶν κάτωθι θεμάτων:


1. Ἐγένετο Ἐνημέρωσις τῆς Ἱερᾶς Συνόδου διὰ τὴν πρόσφατον Ἐπίσκεψιν Συνοδικῆς Ἀντιπροσωπείας εἰς τὴν Ρουμανίαν διὰ τὴν ἑορτὴν τοῦ Ἁγίου Ἱεράρχου Γλυκερίου.


2. Συνεζητήθησαν διοικητικὰ ζητήματα τῆς Ἱερᾶς Ἐπισκοπῆς Λούνης καὶ Ἐξαρχίας Ἰταλίας.


3. Ἐνημερώθη ὑπὸ τοῦ Σεβασμ. Ἀττικῆς καὶ Βοιωτίας κ. Χρυσοστόμου περὶ τῶν νεωτέρων ἐξελίξων εἰς τὴν ὑπόθεσιν τῆς Ἱερᾶς Σκήτης τῶν Ἁγίων Πατέρων Χίου.


4. Ἐγένετο συζήτησις περὶ τῆς πορείας ἐπιτεύξεως ἐκκλησιαστικῆς κοινωνίας τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν Ἑλλάδος μετὰ τῆς ἐν Βουλγαρίᾳ Γνησίας Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας.


5. Ἐνημερώθη ὑπὸ τοῦ Σεβασμ. Πειραιῶς καὶ Σαλαμῖνος κ. Γεροντίου περὶ τῆς πανδήμου Πανηγύρεως τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Τιμίου Προδρόμου Βόλου.


6. Ἀπεφασίσθη ἡ ἔκδοσις παραινετικῆς Ἐγκυκλίου πρὸς τὸν Κλῆρον καὶ Λαὸν τῆς Ἐκκλησίας μας, καλοῦσα πρὸς Μετάνοιαν, προσευχήν, προαιρετικὴν κατὰ δύναμιν νηστείαν καὶ τέλεσιν ἱερῶν Ἀγρυπνιῶν, ὥστε νὰ λυτρωθῇ ἡ Πατρὶς ἡμῶν τῆς δεινῆς περιστάσεως, εἰς τὴν ὁποίαν ἔχει περιέλθει.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας