Ἀνακοινώσεις

Ἀνακοίνωσις Ἀποφάσεων Ἱερᾶς Συνόδου 18ης / 31ης Ἰουλίου 2015

Τὴν Παρασκευήν, 18ην / 31ην Ἰουλίου 2015, εἰς τὴν Aἴθουσαν τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ «Ρόδον τὸ Ἀμάραντον» (Γαλαξειδίου 14, Πειραιεύς), συνῆλθεν εἰς ἔκτακτον Συνεδρίαν ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν Ἑλλάδος.

Παρόντες ἦσαν ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ.κ. Καλλίνικος καὶ οἱ Ἀρχιερεῖς: Πειραιῶς καὶ Σαλαμῖνος κ. Γερόντιος, Ἀττικῆς καὶ Βοιωτίας κ. Χρυσόστομος, Χριστιανουπόλεως κ. Γρηγόριος, Μαραθῶνος κ. Φώτιος, Μεθώνης κ. Ἀμβρόσιος καὶ Γαρδικίου κ. Κλήμης.

Ἱερὰ Σύνοδος συνεζήτησε καὶ ἀπεφάσισεν ἐπὶ τῶν κάτωθι θεμάτων:


1. Ἐνημερώθη περὶ τῶν νεωτέρων ἐξελίξων εἰς τὴν ὑπόθεσιν τῆς Ἱερᾶς Σκήτης τῶν Ἁγίων Πατέρων Χίου καὶ μάλιστα περὶ τῆς νομικῆς πτυχῆς τῆς ὑποθέσεως.


2. Συνεζητήθησαν διοικητικὰ ζητήματα τῆς Ἱερᾶς Ἐπισκοπῆς Λούνης καὶ Ἐξαρχίας Ἰταλίας σχετικῶς πρὸς τὰς ἐν Ἰταλίᾳ ρουμανικὰς Ἐνορίας καὶ ἐπεφορτίσθησαν οἱ Θεοφιλέστατοι Μαραθῶνος καὶ Μεθώνης νὰ συζητήσουν τὸ θέμα μετὰ τῶν Ρουμάνων Ἀρχιερέων κατὰ τὴν προσεχῆ μετάβασίν των εἰς Σλατιοάραν διὰ τὴν Ἑορτὴν τῆς Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος.


3. Ἐγένετο συζήτησις περὶ τῆς πορείας ἐπιτεύξεως ἐκκλησιαστικῆς κοινωνίας τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν Ἑλλάδος μετὰ τῆς ἐν Βουλγαρίᾳ Γνησίας Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας.


4. Συνεζητήθησαν ζητήματά τινα τρεχούσης φύσεως.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας