Ἀνακοινώσεις

Ἀνακοίνωσις Ἀποφάσεων Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἱεραρχίας 7ης/20ῆς Ἰανουαρίου 2022

Τὴν Τετάρτην, 07/20-01-2022, συνῆλθεν εἰς ἕκτην τακτικὴν Συνεδρίαν τοῦ τρέχοντος Ἐκκλησιαστικοῦ Ἔτους, ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν Ἑλλάδος, ὑπὸ τὴν Προεδρίαν τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ. Καλλινίκου, καὶ τῇ συμμετοχῇ ἑτέρων ἐννέα Ἀρχιερέων, μέσῳ τηλεδιασκέψεως, ἐξ Ἑλλάδος καὶ τοῦ ἐξωτερικοῦ, καὶ συνεζήτησε καὶ ἀπεφάσισεν ἐπὶ τῶν κάτωθι θεμάτων:


1. Ἐγένετο ὁ ἀπολογισμὸς τοῦ ἑορτασμοῦ τῶν Ἁγίων Θεοφανείων. Ἐκρίθη θετικὸς ἐν γένει, δεδομένων τῶν συνθηκῶν καὶ παρὰ τὰς δυσκολίας αἱ ὁποῖαι ὑπῆρξαν.

2. Συνεζητήθη ἡ ὑπόθεσις τῆς χηρευούσης Ἱ. Μητροπόλεως Λαρίσης καὶ ὡρίσθη ἡμερομηνία ἐκτάκτου Συνεδρίας ἐκλογῆς νέου Μητροπολίτου ἡ Πέμπτη, 21 Ἰανουαρίου / 3 Φεβρουαρίου 2022. Ἡ ἐκλογὴ θὰ διενεργηθῇ κατὰ τὴν προβλεπομένην διαδικασίαν ἔπειτα ἀπὸ Θ. Λειτουργίαν τοῦ τελευταίου κατὰ τὰ πρεσβεῖα Ἀρχιερέως εἰς τὸν Ἱερὸν Ναὸν Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου Πειραιῶς (Δορυλαίου & Ἁλικαρνασσοῦ 2, Καραβᾶ).

3. Ἐδόθησαν ὁδηγίαι εἰς τὴν Ἀρχιγραμματείαν διὰ τὴν ἀπάντησιν ἐπιστολῶν.

4. Τὸ Ἱερὸν Συνοδικὸν σῶμα ἐξέφρασε τὸν ἀποτροπιασμὸν αὐτοῦ διὰ πρόσφατα βλάσφημα ὑβριστικὰ φαινόμενα καὶ ἀπεφάσισε τὴν κοινοποίησιν ἐγγράφου διαμαρτυρίας πρὸς τὴν Ἑλληνικὴν Κυβέρνησιν.

5. Ἡ Ἱερὰ Σύνοδος ἀντεμετώπισε καὶ ἕτερα ζητήματα τρεχούσης φύσεως.

 

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας