Ἀνακοινώσεις

Ἀνακοίνωσις Ἀποφάσεων Ἱερᾶς Συνόδου 13ης / 26ης Ἰουλίου 2016

Τὴν Τρίτην, 13/26 τοῦ μηνὸς Ἰουλίου τοῦ ἔτους 2016, εἰς τὴν Aἴθουσαν τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ «Ρόδον τὸ Ἀμάραντον» (Γαλαξειδίου 14, Πειραιεύς), συνῆλθεν εἰς ἔκτακτον Συνεδρίαν ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν Ἑλλάδος ὑπὸ τὴν Προεδρίαν τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ. Καλλινίκου.

Ἀποκλειστικὸν θέμα τῆς ἐκτάκτου Συνεδρίας ἦτο αἱ ἐξελίξεις εἰς τὴν Ρωσικὴν Ὀρθόδοξον Ἐκκλησίαν τῆς Διασπορᾶς καὶ ἡ διερεύνησις τῆς δυνατότητος ἀναλήψεως περαιτέρῳ ἐνεργειῶν, διὰ τὴν ἐν πνεύματι ἀδελφικῆς ἀγάπης συμβολὴν εἰς τὴν ὑπέρβασιν τῶν προβλημάτων αὐτῶν.

 

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας