Ἀνακοινώσεις

Ἐγκύκλιος περί τῆς Μητροπόλεως Λαρίσης καί Πλαταμῶνος

Ἀριθμός Πρωτ. 3139

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ


Πρὸς ἅπαντα τὸν Ἱερὸν Κλῆρον καὶ τὸν λαὸν
τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Λαρίσης καὶ Πλαταμῶνος

 

Εὐλαβέστατοι Ἱερεῖς, τιμιώτατοι Ἐπίτροποι καὶ λοιποὶ πάντες εὐλογημένοι Χριστιανοὶ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Λαρίσης καὶ Πλαταμῶνος, οἱ τὸν Ἱερὸν Ἀγῶνα ὑπὲρ τῆς Γνησίας Ὀρθοδοξίας ἀγωνιζόμενοι, χάρις εἴη ὑμῖν καὶ εἰρήνη παρὰ Θεοῦ, παρ’ ἡμῶν δὲ εὐχὴ καὶ εὐλογία.


Τοῦ Μακαριστοῦ Μητροπολίτου Λαρίσης και Πλαταμῶνος κυροῦ Ἀθανασίου τὸν βίον τελευτήσαντος καὶ πρὸς τὰς ἐκεῖσε μονὰς μεταστάντος, ἡ Ἱερὰ ἡμῶν Σύνοδος φέρει τὸ βάρος τῆς προνοίας περὶ τοῦ ποιμνίου τῆς Θεοσώστου ταύτης Μητροπόλεως, ὥστε νὰ ὁρίσῃ Τοποτηρητὴν μέχρι τῆς ἐκλογῆς τοῦ νέου Μητροπολίτου.

θεν, συνεδριάσασα ἐκτάκτως τὴν Τρίτην 25 Αὐγούστου 2021 (π.ἡ.), ἀπεφάσισεν ὅπως ὁρίσῃ Τοποτηρητὴν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Λαρίσης καὶ Πλαταμῶνος τὸν Μακαριώτατον Ἀρχιεπίσκοπον Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ.κ. Καλλίνικον. Διό, ἅμα τῇ γνωστοποιήσει τῆς παρούσης, πάντες οἱ Κληρικοὶ τῆς ὡς ἄνω Ἱερᾶς Μητροπόλεως θὰ μνημονεύουν τοῦ ὀνόματος τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου, πρὸς τὸν ὁποῖον καὶ θὰ ἀπευθύνωνται διὰ κάθε ποιμαντικὸν ζήτημα.

Προσεπιδαψιλεύοντες δὲ ἐπὶ τούτοις πᾶσιν ὑμῖν τὰς εὐχὰς καὶ εὐλογίας τῆς Ἱερᾶς ἡμῶν Συνόδου, εὐχόμεθα ὅπως ὁ Δοτὴρ παντὸς ἀγαθοῦ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστός, παρέχῃ ὑμῖν πάντοτε πλουσίας τὰς δωρεάς τε καὶ χάριτας Αὐτοῦ, Οὗ τὸ ἄπειρον ἔλεος εἴη μετὰ πάντων ὑμῶν.

 

Ἐν ἔτει σωτηρίῳ ,ΒΚΑ’ τῇ κε’ Αὐγούστου

 

Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ

 

Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος
† Ὁ Ἀθηνῶν ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΣ

 

Τὰ Μέλη
† Ὁ Εὐρίπου καὶ Εὐβοίας ΙΟΥΣΤΙΝΟΣ
† Ὁ Πειραιῶς καὶ Σαλαμῖνος ΓΕΡΟΝΤΙΟΣ
† Ὁ Ἀττικῆς καὶ Βοιωτίας ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ
† Ὁ Θεσσαλονίκης ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ

† Ὁ Δημητριάδος ΦΩΤΙΟΣ
† Ὁ Τορόντο ΜΩΫΣΗΣ
† Ὁ Ἀµερικῆς ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
† Ὁ Φιλίππων καὶ Μαρωνείας ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ
† Ὁ Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς ΚΥΠΡΙΑΝΟΣ
† Ὁ Μεθώνης ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ
† Ὁ Γαρδικίου ΚΛΗΜΗΣ
† Ὁ Ἔτνα καὶ Πόρτλαντ ΑΥΞΕΝΤΙΟΣ
† Ὁ Βρεσθένης ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ
† Ὁ Θεουπόλεως ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ
† Ὁ Πελαγονίας ΜΑΞΙΜΟΣ