Ἀνακοινώσεις

Μεταφράσεις μηνύματος Χριστουγέννων

Τὸ Μήνυμα τῶν Χριστουγέννων 2020 τῆς Ἱερᾶς Συνόδου εἰς Ἀγγλικήν, Ρωσικήν, Γαλλικήν, Ἰταλικὴν καὶ Σουηδικὴν μετάφρασιν:

Περισσότερα βλ. ΕΔΩ