Ἀνακοινώσεις

Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Πειραιῶς καὶ Σαλαμῖνος κ. Γερόντιος ἐξῆλθε τοῦ νοσοκομείου

Τὴν Τρίτη, 25-11/8-12-2020, ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Πειραιῶς καὶ Σαλαμῖνος κ. Γερόντιος ἔλαβε ἐξιτήριο ἀπὸ τὸ Τζάνειο Νοσοκομεῖο Πειραιῶς, ὅπου νοσηλευόταν ἐπὶ δεκαήμερον περίπου στὴν Μονάδα Covid 19.

Σεβ/τος κ. Γερόντιος ἐκφράζει ἐν συγκινήσει τὶς θερμὲς εὐχαριστίες του στὸν Διοικητὴ τοῦ Νοσοκομείου, στοὺς ἰατροὺς καὶ στὸ νοσηλευτικὸ προσωπικὸ καὶ προσεύχεται γιὰ ὅλους ὅσοι ὑπερβάλλουν τοὺς ἑαυτούς τους στὴν ἀντιμετώπιση τῶν προβλημάτων ἀπὸ τὴν ἐπιδημία τοῦ κορωνοϊοῦ.

κόμη, ἐκφράζει τὴν εὐγνωμοσύνη του σὲ ὅλους τοὺς Ἀρχιερεῖς, τὸν ἱερὸ Κλῆρο, τὶς Μοναστικὲς Ἀδελφότητες καὶ τὸν λαὸ τοῦ Θεοῦ γιὰ τὶς διαρκεῖς προσευχές τους κατὰ τὴν διάρκεια τῆς δοκιμασίας του καὶ γιὰ τὰ μηνύματα ἀγάπης καὶ συμπαραστάσεως ποὺ λάμβανε καὶ ἦταν πολύτιμα γιὰ τὴν ἠθική του τόνωση καὶ ἐνίσχυση.

Εὐχή του, ὅπως καὶ ὅλων, εἶναι ὁ Κύριός μας, ὡς Ἰατρὸς ψυχῶν καὶ σωμάτων, νὰ δώσει ἀνάρρωση στοὺς πάσχοντες καὶ ἐνίσχυση στοὺς ἰατροὺς γιὰ τὴν ἀντιμετώπιση τῆς δύσκολης καταστάσεως ποὺ διερχόμαστε.

 

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας τῆς Ἱερᾶς Συνόδου

Ἀθήνα, 25-11/8-12-2020