Ἀνακοινώσεις

Ἀνακοίνωσις γιὰ τὴν ὑγεία τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Πειραιῶς καὶ Σαλαμῖνος κ. Γεροντίου

Λόγῳ ἠπίων συμπτωμάτων πρὸ ὀλίγων ἡμερῶν, τὰ ὁποῖα παρουσίασε ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Πειραιῶς καὶ Σαλαμῖνος κ. Γερόντιος, εἰσήχθη κατόπιν προτροπῆς τῶν θεραπόντων ἰατρῶν του τὴν Τρίτη, 18-11/1-12-2020, στὸ τμῆμα «covid» τοῦ Τζάνειου Νοσοκομείου στὸν Πειραιᾶ, ὅπου καὶ ἀνταποκρίνεται θετικὰ στὴν θεραπεία ποὺ ὑποβάλλεται.

Οἱ εὐχὲς τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας μας, τοῦ Πληρώματος τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως ποὺ διαποιμαίνει, ὅπως καὶ τοῦ Κλήρου καὶ Λαοῦ τῆς Ἐκκλησίας μας σὲ Ἑλλάδα καὶ ἐξωτερικό, τὸν συνοδεύουν γιὰ ταχεῖα ἀνάρρωση μὲ τὴν βοήθεια τοῦ Φιλανθρώπου Σωτῆρος μας Ἰησοῦ Χριστοῦ.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας τῆς Ἱερᾶς Συνόδου

Ἀθῆναι, 19-11/2-12-2020