Ἀνακοινώσεις

Συνοδικὸν Μνημόσυνον Μακαριστοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἀκακίου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ

 

Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῶν ΓΟΧ τῆς Ἑλλάδος, ἐξ ἀφορμῆς τῆς συμπληρώσεως 55 ἐτῶν ἀπὸ τῆς κοιμήσεως τοῦ μακαριστοῦ Ἀρχιεπισκόπου ἡμῶν Ταλαντίου κυροῦ Ἀκακίου (+1963) καὶ προκειμένου νὰ τιμήσῃ καὶ ἐξάρῃ τὴν μνήμην καὶ τὴν συνεισφορὰν αὐτοῦ εἰς τὴν ἀπόκτησιν τῆς Ἀποστολικῆς Διαδοχῆς τῆς Ἐκκλησίας ἡμῶν, ἀπεφάσισε τὴν τέλεσιν ἑορτίου Θ. Λειτουργίας μετὰ Μνημοσύνου διὰ τὸν μεταστάντα καὶ σχετικῆς Ὁμιλίας.

Συνοδικὴ Θεία Λειτουργία θὰ τελεσθῇ εἰς τὴν Ἱερὰν Μονὴν Ἁγίου Νικολάου Παιανίας κατὰ τὴν Τρίτην, 1/14 Μαΐου 2019, ἑορτὴν τοῦ Ἁγίου Νεομάρτυρος Ἀκακίου, προεξάρχοντος τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν κ. Καλλινίκου καὶ τὴν ὁμιλίαν θὰ ἐκφωνήσῃ ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Γαρδικίου κ. Κλήμης.

Καλοῦνται οἱ Πιστοὶ τῆς εὐρυτέρας περιοχῆς τῆς Ἀττικῆς ὅπως παραστοῦν.

 

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας τῆς Ἱερᾶς Συνόδου