Ἀνακοινώσεις

Λαμπαδάριος γιὰ τὸν Καθεδρικὸ Ναὸ Ἀθηνῶν

IΕΡΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ Γ.Ο.Χ. ΑΘΗΝΩΝ

ΚΑΘΕΔΡΙΚΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

 

Πανελλήνιος Σύνδεσμος Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν Ἑλλάδος «Ὁ Μέγας Ἀθανάσιος» ἐπιθυμεῖ νὰ προσλάβει, κατόπιν σχετικῆς ἀκροάσεως, Λαμπαδάριο γιὰ τὸν Ἱ. Ναὸ Ἁγ. Ἀθανασίου.

 

ὑποψήφιος Λαμπαδάριος θὰ πρέπει νὰ εἶναι μουσικά κατηρτισμένος, γνώστης τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ τυπικοῦ, δεκτικὸς στὴν συνεργασία μὲ τοὺς ἄλλους ψάλτες, τοὺς Ἱερεῖς καὶ τοὺς ἐπιτρόπους καὶ νὰ ἔχει τὴν δυνατότητα νὰ παρευρίσκεται ἐπίσης σὲ καθημερινὲς λειτουργίες μεγάλων ἡμερῶν καὶ Σαββάτου.

 

 

Πληροφορίες: Νεκτάριος Κατσίρης: 6973027535