Ἀνακοινώσεις

Ὡρίσθη ἡμερομηνία ἐκλογῆς Νέου Ἀρχιεπισκόπου

ΔΕΛΤΙΟΝ ΤΥΠΟΥ

Πρός ἄμεσον κοινοποίησιν


         Συνῆλθε σήμερον, Πέμπτην 10/23 Σεπτεμβρίου 2010, εἰς ἔκτακτον Συνεδρίαν, μετά τήν ἐκδημίαν τοῦ Μακαριστοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κυροῦ Χρυσοστόμου Β’, ἡ Ἱερά Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν Ἑλλάδος μέ θέμα τόν ὁρισμόν ἡμερομηνίας ἐκλογῆς  νέου Ἀρχιεπισκόπου.
 
         Τῆς Ἱερᾶς Συνόδου προήδρευσεν ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης  κ. Μάξιμος, ὡς Τοποτηρητής τοῦ χηρεύοντος Ἀρχιεπισκοπικοῦ Θρόνου.
Γενομένης τῆς καθιερωμένης προσευχῆς ἡ Ἱερά Σύνοδος συνεδρίασε καί ἀποφάσισεν ὅπως:
         α) Συνέλθῃ εἰς νέαν ἔκτακτον συνεδρίαν τήν Τρίτην 22 Σεπτεμβρίου ἐ.ἑ  (5 Ὀκτωβρίου ν.ἡμ.)  εἰς τὰς 10:30 π.μ. μέ μοναδικόν θέμα τήν ἐκλογήν νέου Ἀρχιεπισκόπου.
         β) Ἡ ἐκλογή λάβῃ χώραν εἰς τόν ἱστορικόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίας Παρασκευῆς Ἀθηνῶν (Διοσκούρων 6,  Πλάκα) τῶν θυρῶν κεκλεισμένων.
        γ) Τῆς συνεδρίας προηγηθῇ  ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία ὑπό τοῦ νεωτέρου κατά τήν τάξιν Ἀρχιερέως, Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Βρεσθένης κ. Θεοδοσίου.
         Ἡ Ἱερά Σύνοδος καλεῖ τόν εὐσεβῆ Κλῆρον καί τό χριστεπώνυμον πλήρωμα τῆς Ἁγιωτάτης Ἐκκλησίας τῶν Γ.Ο.Χ. Ἑλλάδος ὅπως ἀναπέμψουν προσευχάς εἰς τόν Κύριον διά τήν ἀνάπαυσιν τοῦ μακαριστοῦ Πρωθιεράρχου καί διά τήν ἐκλογήν νέου ἀξίου διαδόχου αὐτοῦ.
Ἐκ τοῦ Γραφείου Τύπου τῆς Ἱερᾶς Συνόδου

{backbutton}