Ἀνακοινώσεις

Συνοδικὸν Ἡμερολόγιον 2018

Κυκλοφόρησε σὲ μία καλαίσθητη ἔγχρωμη ἔκδοση, 208 σελίδων, σχήματος 10x14 ἑκ., καὶ τὸ Συνοδικὸν Ἡμερολόγιον 2018 τῆς Ἐκκλησίας μας, σὲ μορφὴ «ἀντζέντας», μὲ χῶρο σημειώσεων γιὰ κάθε ἡμέρα τοῦ ἔτους (ἑβδομαδιαία παράθεση κατὰ σελίδα) καὶ Πίνακες Κυριακοδρομίου, Νηστειοδρομίου καὶ Ἁγιογραφικῶν Ἀναγνωσμάτων Κυριακῶν.

Προτάσσεται Πρωθιεραχικὸν Μήνυμα τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ. Καλλινίκου, καὶ ἀκολουθεῖ 12σέλιδο Ἀφιέρωμα στὴν Τριακοσιοστὴ Ἐπέτειο τοῦ Φρικτοῦ Θαύματος τοῦ Ἁγίου Σπυρίδωνος Τριμυθοῦντος τοῦ Θαυματουργοῦ, διὰ τοῦ ὁποίου ματαίωσε τὶς βουλὲς τῶν Παπιστῶν, μὴ συγχωρήσας σὲ αὐτοὺς νὰ κτίσουν ἀλτάριο μέσα στὸν ἐν Κερκύρᾳ ἅγιο Ναό του (1718), τοῦ ὁποίου θαυματουργοῦ Ἁγίου παλαιὰ βυζαντινὴ τοιχογραφία κοσμεῖ τὸ ἐξώφυλλο τῆς ἐκδόσεως.

2018Cover

Στὸ Διοικητικὸ μέρος παρατίθενται Κατάλογοι Μελῶν τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας μας, Σχολαζόντων Ἀρχιερέων, Κεκοιμημένων Ἀρχιερέων, Στοιχεῖα Γραφείων τῆς Ἱερᾶς Συνόδου, ὡς καὶ τῆς Ἱερᾶς Ἐπαρχιακῆς Συνόδου Ἀμερικῆς, Συνοδικὲς Ἐπιτροπὲς (σκοπὸς καὶ σύνθεσις ἑκάστης), Ἐπισκοπικὰ Δικαστήρια, Γενικὸ Ταμεῖο τῆς Ἐκκλησίας μας. Ἀκολουθοῦν τὰ βιογραφικὰ τῶν ἐν ἐνεργείᾳ Ἀρχιερέων, καταχώρησις κατὰ Ἐκκλησιαστικὴν Ἐπαρχίαν τῶν Ἱερῶν Ναῶν καὶ Μονῶν Ἑλλάδος καὶ Ἐξωτερικοῦ καὶ Κατάλογοι Κληρικῶν.

Ἐπίσης, δημοσιεύονται κάποιες φωτογραφίες ἐκκλησιαστικῶν γεγονότων τοῦ παρελθόντος ἔτους 2017 καὶ ὑπάρχουν σελίδες γιὰ Σημειώσεις.

Τὸ Συνοδικὸν Ἡμερολόγιον 2018, καταρτισθὲν μερίμνῃ τῆς Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς Ἀρχιγραμματείας  διατίθεται ἀπὸ τὰ Γραφεῖα τῆς Ἱερᾶς Συνόδου.