Ἀνακοινώσεις

Συνοδικὸν Ἡμερολόγιον 2017

Κυκλοφόρησε σὲ μία καλαίσθητη ἔγχρωμη ἔκδοση, 208 σελίδων, σχήματος 10x14 ἑκ., καὶ τὸ Συνοδικὸν Ἡμερολόγιον 2017 τῆς Ἐκκλησίας μας, σὲ μορφὴ «ἀντζέντας», μὲ χῶρο σημειώσεων γιὰ κάθε ἡμέρα τοῦ ἔτους (ἑβδομαδιαία παράθεση κατὰ σελίδα) καὶ Πίνακες Κυριακοδρομίου, Νηστειοδρομίου καὶ Ἁγιογραφικῶν Ἀναγνωσμάτων Κυριακῶν.

SynHm17

Προτάσσεται Πρωθιεραχικὸν Μήνυμα τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ. Καλλινίκου, καὶ ἀκολουθεῖ 12σέλιδο Ἀφιέρωμα στὴν νεο-διακηρυχθεῖσα (2014) ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία μας Ἁγία Νεομάρτυρα Αἰκατερίνη τὴν ἐν Μάνδρᾳ Ἀττικῆς (+15.12.1927), ἐπὶ τῇ συμπληρώσει 90 ἐτῶν ἀπὸ τῆς ὁμολογιακῆς ἀθλήσεώς της, τῆς ὁποίας ἡ Ἱερὰ Εἰκόνα κοσμεῖ τὸ ἐξώφυλλο τῆς ἐκδόσεως.

Στὸ Διοικητικὸ μέρος παρατίθενται Κατάλογοι Μελῶν τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας μας, Σχολαζόντων Ἀρχιερέων, Κεκοιμημένων Ἀρχιερέων, Στοιχεῖα Γραφείων τῆς Ἱερᾶς Συνόδου, ὡς καὶ τῆς Ἱερᾶς Ἐπαρχιακῆς Συνόδου Ἀμερικῆς, Συνοδικὲς Ἐπιτροπὲς (σκοπὸς καὶ σύνθεσις ἑκάστης), Ἐπισκοπικὰ Δικαστήρια, Γενικὸ Ταμεῖο τῆς Ἐκκλησίας μας. Ἀκολουθοῦν τὰ βιογραφικὰ τῶν ἐν ἐνεργείᾳ Ἀρχιερέων, καταχώρησις κατὰ Ἐκκλησιαστικὴν Ἐπαρχίαν τῶν Ἱερῶν Ναῶν καὶ Μονῶν Ἑλλάδος καὶ Ἐξωτερικοῦ καὶ Κατάλογοι Κληρικῶν.

Ἐπίσης, δημοσιεύονται φωτογραφίες διεκκλησιαστικῶν γεγονότων μεγάλης σημασίας γιὰ τὴν Γνησία Ὀρθοδοξία τοῦ παρελθόντος ἔτους 2016 καὶ ὑπάρχουν σελίδες γιὰ Σημειώσεις.

Τὸ Συνοδικὸν Ἡμερολόγιον 2017, καταρτισθὲν μερίμνῃ τῆς Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς Ἀρχιγραμματείας, τιμᾶται 5 εὐρὼ (γιὰ ποσότητα ἄνω τῶν 10 ἀντιτύπων, 4 εὐρὼ ἕκαστον), καὶ διατίθεται στὰ Γραφεῖα τῆς Ἱερᾶς Συνόδου καὶ σὲ Ναοὺς καὶ Μονὲς τῆς Ἐκκλησίας μας.