Ἀνακοινώσεις

Συνοδικὴ Ἀνακοίνωσις: τὸ 14ο «Φεστιβὰλ Ὑπερηφάνειας Ἀθήνας» - 2018. Μεγίστη Ἐθνικὴ Ταπείνωσις

Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας μας, τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν Ἑλλάδος, ὑπὸ τὸν Μακαριώτατο Ἀρχιεπίσκοπό μας κ. Καλλίνικο, αἰσθάνεται ὑποχρεωμένη νὰ μὴν τηρήσει σιωπὴ ἔναντι τοῦ ἀντι-ευαγγελικοῦ καὶ ἀνθελληνικοῦ φαινομένου, τοῦ καλουμένου «Φεστιβὰλ Ὑπερηφάνειας Ἀθήνας – Athens Pride», ἀλλὰ καὶ τῶν ἀντιστοίχων στὴν Θεσσαλονίκη καὶ σὲ ἄλλες πόλεις τῆς ἀγαπητῆς μας Πατρίδας, τῆς Ἑλλάδας μας.

Τὸ εἶδος αὐτὸ τῶν «Φεστιβάλ», ὅπως καὶ τόσα ἄλλα ἐκθεμελιωτικὰ τοῦ Πατροπαραδότου Ἤθους τῶν Ἑλλήνων, ἔχει εἰσαχθεῖ ἀπὸ τὴν Δύση (1969 καὶ ἑξῆς) καὶ στὴν Ἑλλάδα μας πρωτοξεκίνησε τὸ 1980.

Ἀπὸ τὸ 2005 ὅλες οἱ ἑνώσεις καὶ σύλλογοι τῶν ποικιλόμορφων ὁμοφυλοφίλων («Λ.Ο.Α.Τ.») στὴν Ἑλλάδα ὀργανώνουν τὰ λεγόμενα «gay pride», μὲ τὴν ἀνεπιφύλακτη ὑποστήριξη τῶν πολιτικῶν Κομμάτων καὶ τῶν Τοπικῶν Ἀρχῶν (ἐκτὸς ἴσως ἐλαχίστων ἐξαιρέσεων), ἀλλὰ καὶ τῶν Διπλωματῶν ξένων Χωρῶν.

Ἐφέτος, τὸ «Athens Pride 2018» ὑπεστήριξαν Διπλωμάτες 32 Κρατῶν, ὡς καὶ τὸ Γραφεῖο τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Κοινοβουλίου στὴν Ἑλλάδα, συμμετέχοντας μάλιστα στὶς ἐκδηλώσεις τῆς ἡμέρας (Σάββατο, 9-6-2018, Πλατεῖα Συντάγματος – πρὸ τῆς Βουλῆς τῶν Ἑλλήνων, Πλατεῖα Κλαυθμῶνος), ἐνῶ τὸ κτήριο τῆς Βουλῆς φωταγωγήθηκε στὰ χρώματα τοῦ Οὐρανίου Τόξου, ὡς συμβόλου δῆθεν τοῦ «δικαιώματος στὴν διαφορετικότητα καὶ τὸν σεβασμὸ τοῦ ἀτόμου», «πρὸς τιμὴν τὴς κοινότητας LGBTQI», «μὲ στόχο τὴν ἐξάλειψη κάθε μορφῆς ὁμοφοβίας, σεξισμοῦ καὶ τρανσφοβίας».

Τὶς παραμονὲς τοῦ ἐπαίσχυντου «Φεστιβάλ», ὁ Τομέας Δικαιωμάτων τοῦ κυβερνῶντος κόμματος διεκήρυξε, μὲ ἐξαιρετικὴ μάλιστα ἔμφαση, ὅτι «εἴμαστε στὴν ἀρχὴ τῆς μεγάλης ἀνατροπῆς» καὶ ὅτι εἶναι «ἐπιβεβλημένο ἕνα σχολικὸ μάθημα γιὰ τὴν σεξουαλικὴ ἀγωγή, τὶς διάφορες σεξουαλικότητες, καὶ τὴν ταυτότητα φύλου» καὶ ὅτι «πρέπει νὰ ἐξασφαλίζεται ἡ διαρκὴς ἐπιμόρφωση» τῶν Ἐκπαιδευτικῶν «ἀπὸ φορεῖς τῆς “Λ.Ο.Α.Τ.Κ.Ι.” κοινότητας...».

Εἶναι πλέον σαφέστατο, ὅτι ἡ Ἀποστασία κορυφώνεται, ἐφ’ ὅσον ἡ αὐθάδης καὶ δημόσια ἀνατροπὴ κάθε θείου καὶ ἀνθρώπινου νόμου λαμβάνει καθολικὴ ἰσχύ, μεταβάλλει τὶς ἠθικὲς καὶ φυσικὲς ἀρχές, ἀποδομεῖ τὸ ἀνθρώπινο πρόσωπο καὶ καταστρέφει τὴν θεοείδειά του.

Τὰ μέλη τῆς Ἐκκλησίας, ποὺ ἀποτελοῦν τὸ «Λεῖμμα τῆς Χάριτος», καλοῦνται ὅπως πάντοτε συνέβαινε, νὰ σηκώσουν τὸ βάρος τῆς ἱστορίας: μὲ μετάνοια καὶ αὐτομεμψία, μὲ συμμετοχὴ στὰ Ἄχραντα Μυστήρια, μὲ προσευχὴ καὶ ἀγάπη πρὸς τοὺς συνανθρώπους μας, οἱ ὁποῖοι ἔχουν χάσει τὸ νόημα τῆς ζωῆς, ἄς βοηθήσουμε αὐτοὺς νὰ συνειδητοποιήσουν τὸ ἄφθαρτο κάλλος τοῦ κατ’ εἰκόνα καὶ καθ’ ὁμοίωσιν καὶ ἄς τοὺς δείξουμε διακριτικὰ τὸν δρόμο τῆς ἐπιστροφῆς ἐν μετανοίᾳ στὸν Πατρικὸ Οἶκο.
Ἐπίσης, ὡς Ὀρθόδοξοι Χριστιανοί, ἄς φροντίσουμε μὲ περισσότερη προσοχὴ καὶ ἐγρήγορση γιὰ τὰ παιδιά μας, τὰ ὁποῖα μεγαλώνουν σὲ ἕνα τόσο ἀρνητικὸ κοινωνικὸ περιβάλλον καὶ δέχονται βλαβεροὺς ἐπηρεασμοὺς ἄμεσα καὶ ἔμμεσα.

Καὶ τέλος, ἄς συμμετέχουμε σὲ ὁποιεσδήποτε δραστηριότητες ποικίλων φορέων, οἱ ὁποῖοι ἀγωνίζονται τὸν καλὸν ἀγῶνα ὑπὲρ τοῦ θεσμοῦ τῆς παραδοσιακῆς οἰκογενείας καὶ ἐναντίον τῶν ὁποιωνδήποτε ἀνατρεπτικῶν, ἀντι-ευαγγελικῶν καὶ ἀνθελληνικῶν ἰδεῶν καὶ κινημάτων, μὲ τὴν Ἐλπίδα μας πάντοτε στὸν Σωτῆρα μας Χριστόν, τὸν Νικητὴ τῆς ἁμαρτίας, τοῦ διαβόλου καὶ τοῦ θανάτου.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας τῆς Ἱερᾶς Συνόδου
9/22-6-2018
† Νηστεία Ἁγίων Ἀποστόλων