Ἀνακοινώσεις

Σύναξις Κληρικῶν Αθηνών -Πειραιῶς-Ἀττικοβοιωτίας

ΣΥΝΑΞΙΣ ΙΕΡΟΥ ΚΛΗΡΟΥ

Τήν Δευτέραν 21-12-2010/3-1-2011, εἰς τὰς 10.30 π.μ., συγκαλεῖται κοινή σύναξις τοῦ Ἱεροῦ Κλήρου τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς καὶ τῶν ὁμόρων Μητροπόλεων Πειραιῶς καὶ Ἀττικοβοιωτίας εἰς τὰ γραφεῖα τῆς Ἱερᾶς Συνόδου.

 

 

Κύριον θέμα τῆς Συνάξεως εἶναι ἡ καλυτέρα διοργάνωσις τῆς τελετῆς τῆς καταδύσεως τοῦ Τιμίου Σταυροῦ εἰς τὸν Κεντρικόν Λιμένα Πειραιῶς τὴν ἡμέραν τῶν Θεοφανείων.

 


Θὰ ἀκολουθήσῃ σύναξις τῶν Ἐπιτρόπων τῶν ἐνοριακῶν ναῶν τῶν τριῶν ἐκκλησιαστικῶν ἐπαρχιῶν τήν Τετάρτην 23-12-2010/5-1-2011, εἰς τὰς 4.00 μ.μ., εἰς τὰ γραφεῖα τῆς Ἱερᾶς Συνόδου.