Ἀνακοινώσεις

Περί τινος φερομἐνου ὡς Μητροπολίτου


Ἀθῆναι, 22.5/4.6.2016

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ

Φέρεται εἰς γνῶσιν παντὸς ἐνδιαφερομένου, ὅτι ὁ παρουσιασθεὶς ἐσχάτως σὲ μέσα ἐνημερώσεως κ. Θωμᾶς Κονσολάκης, αὐτοτιτλοφορούμενος ὡς «μητροπολίτης Ἱλαρίωνας» καὶ «πρόεδρος τῆς ἑλληνορωσικῆς μητροπολιτικῆς συνόδου», μὲ ἕδρα τὴν Νέα Μάκρη Ἀττικῆς καὶ δραστηριοποίησι καὶ σὲ ἄλλες περιοχὲς (Κρήτη), ὅπου διοργανώνει «θεραπευτικὲς» συνάξεις σὲ βίλλες, ξενοδοχεῖα καὶ αἴθουσες, δὲν ἔχει καμμία ἀπολύτως σχέσι μὲ τὴν Ἐκκλησία μας τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν (Παλαιοημερολογιτῶν) Ἑλλάδος, ὑπὸ τὸν Μακαριώτατο Ἀρχιεπίσκοπο κ. Καλλίνικο.

Ἐφιστᾶται δὲ ἡ προσοχὴ τοῦ θεοφιλοῦς Ποιμνίου τῆς Ἐκκλησίας μας ὅπως ἀποφεύγη κάθε εἴδους ἐπικοινωνία καὶ σχέσι μὲ τὸ πρόσωπο αὐτό, ἀλλὰ καὶ ὅσους παρομοίους ἐμφανίζονται κατὰ καιροὺς μὲ διάφορες πομπώδεις ὀνομασίες καὶ ἰδιότητες ὡς δῆθεν γνήσιοι ὀρθόδοξοι ποιμένες καὶ θεραπευτές, ἐμπιστευόμενο τοὺς Κανονικοὺς Ποιμένας Αὐτοῦ.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας τῆς Ἱερᾶς Συνόδου