Νέα

Cheiroton2011a 

     Τήν Κυριακήν 7/20-11-2011, εἰς τὸ Καθολικόν τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγ. Ταξιαρχῶν Ἀθικίων Κορινθίας ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ. Καλλίνικος προέβη εἰς τὴν χειροτονίαν τοῦ εὐλαβεστάτου Ἱεροδιακόνου π. Γρηγορίου Ζιώγου εἰς τὸν δεύτερον βαθμόν τῆς Ἱερωσύνης. Ὁ προαχθείς ἀνήκει εἰς τὴν ἀδελφότητα τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ὁσίου Θεοδώρου τοῦ Στουδίτου Ἀθικίων Κορινθίας.

athikia2011b

          Μετ’ ίδιαιτέρας μεγαλοπρεπείας ἑωρτάθη τὴν Δευτέραν 8/21-11-2011 ἡ Σύναξις τῶν Ἁγίων Ταξιαρχῶν εἰς τὴν ὁμώνυμον Ἱερὰν Μονήν Ἀθικίων Κορινθίας, προεξάρχοντος τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ.κ. Καλλινίκου. Εἰς τὸ Ἀρχιερατικόν συλλείτουργον ἔλαβον μέρος οἱ Ἀρχιερεῖς: Ἀττικῆς καὶ Βοιωτίας κ. Χρυσόστομος, Χριστιανουπόλεως κ. Γρηγόριος καί Βρεσθένης κ. Θεοδόσιος, ἐνῷ παρέστη συμπροσευχόμενος καί ὁ Σεβασμ. Μητροπολίτης Εὐρίπου καὶ Εὐβοίας κ. Ἰουστῖνος.


goc_egkaineia_naou_hleia_amaliada_arxiepiskopos7

 

        Μέ κάθε μεγαλοπρέπεια τελέστηκε τήν Κυριακήν 29 Αὐγούστου (π. ε.) ὁ ἐγκαινιασμός τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τῆς Ὑψώσεως τοῦ Τιμίου Σταυροῦ, στήν περιοχή Κορδαλέικα Ἀμαλιάδος τοῦ Νομοῦ Ἠλείας, ἀπό τόν Μακαριώτατο Ἀρχιεπίσκοπο Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ. Καλλίνικο.

 

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ Γ.Ο.Χ. ΑΤΤΙΚΗΣ & ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΚΑΘΕΔΡΙΚΟΣ Ι. Ν. ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ, ΑΧΑΡΝΩΝ


vaion_2011 19

        Τήν Κυριακή τῶν Βαΐων, στήν Ἱερά Μητρόπολη Ἀττικῆς καί Βοιωτίας, στά πλαίσια τῶν λατρευτικῶν ἐκδηλώσεων τῆς καθιερωμένης γιά τόν ἑορτασμό τῆς λαμπροφόρου εἰσόδου τοῦ Κυρίου εἰς τά Ἱεροσόλυμα, Μητροπολιτικῆς ἑορτῆς, ἔλαβε χώρα Ἀρχιερατικό Συλλείτουργο στόν Καθεδρικό Ι. Ν. Ἁγ. Νικολάου Ἀχαρνῶν,

 

        Tὸ Σάββατον 21 Αὐγούστου / 3 Σεπτεμβρίου τ. ἔ. Συνεκλήθη εἰς Βελιγράδιον Γενικὴ Κληρικολαϊκὴ Σύναξις τῶν Γ.Ο.Χ. Σερβίας ὑπὸ τὴν Προεδρίαν τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ.κ. Καλλινίκου. Παρόντες ἦσαν ἅπαντες οἱ κληρικοί οἱ ὑπηρετοῦντεςεἰς Σερβίαν καί Βοσνίαν: Ἱερομόναχοι Μεθόδιος Ζάχαριτς καί Χαράλαμπος Βούκοβιτς, ὁ Πρεσβύτερος Σλάβισσα Λέκιτς καί ὁ  Ἱεροδιάκονος Ἰωσήφ Μίκιτς, καθώς καί οἱ συνοδεύσαντες τόν Μακαριώτατον Ἀρχιεπίσκοπον ἐξ Ἑλλάδος Σέρβοι κληρικοί Ἱερομόναχος Ἀβέρκιος Ζλάτκοβιτς καί Πρεσβύτερος Ἀθανάσιος Κρίστιτς καὶ ἐκ Βουλγαρίας Ἀρχιμανδρίτης Κασσιανός Ἀγγέλωφ καί Πρεσβύτερος Μαρτίνος Στάντσεφ. Ἡ ἀθρόα παρουσία τῶν Σέρβων Γ.Ο.Χ. (ἀρκετοί τῶν ὁποίων παρέμειναν μέχρι τέλους τῆς τετραώρου συνεδρίας) ἐπεβεβαίωσε ὅτι περί τά 2/3 τῶν πιστῶν παραμένει προσηλωμένη εἰς τὴν κανονικὴν τάξιν.

νομαστήρια ρχιεπισκόπου θηνών κ.κ. Καλλινίκου 2011 Τήν 29/11 Ἰουλίου 2011, ἦγε τά τά σεπτά του ὀνομαστήρια ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπός μας, ὁ Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ. Καλλίνικος στό Καθολικό της Ι. Μ. Ταξιαρχῶν Ἀθικίων Κορινθίας, συλλειτουργούντων τῶν Σεβασμιωτάτων Πειραιῶς καί Σαλαμίνος  κ. Γεροντίου καί Ἀττικῆς καί Βοιωτίας κ. Χρυσοστόμου, καί τῶν Θεοφιλεστάτων Ἐπισκόπων Χριστιανουπόλεως κ. Γρηγορίου καί Μαραθῶνος κ. Φωτίου, καθώς καί ὑπέρ τῶν 30 ἱερέων. Πλῆθος κόσμου κατέκλυσε τόν χῶρο τῆς Ἱερᾶς Μονῆς γιά νά συμμετάσχει στούς ἑορτασμούς καί νά εὐχηθεῖ στόν Μακαριώτατο.

Ἡ  Ἱερά Σύνοδος προσφάτως ἀνεκοίνωσε τήν ἀποδοχήν τῆς ἐντάξεως εἰς τούς κόλπους τῆς κανονικῆς Ἐκκλησίας τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν Ἑλλάδος μιᾶς ὁλοκλήρου ἐκκλησιαστικῆς κοινότητος ἀποτελουμένης ἀπό δύο ἀρχιερεῖς, ἤτοι τόν Μητροπολίτην Πόρτλαντ κ. Μωϋσέα Mahany καί τόν Βοηθόν αὐτοῦ Θεοφιλέστατον Ἐπίσκοπον Λόχ Λόμοντ κ. Σέργιον Black, Ἡγούμενον τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Σιναΐτου Καλιφορνίας καθώς καί τούς ἀκολουθοῦντας αὐτούς ἱερεῖς καί λαϊκούς, μέ διοικητικόν κέντρον τήν πόλιν Πόρτλαντ τῆς Πολιτείας Ὄρεγκον καί μέ ἐμβέλειαν τάς δυτικᾶς πολιτείας των Η.Π.Α..

 

K_Orthodoxias2

 

        Ὡς εἴθισται κατ' ἔτος ἡ Ἐκκλησία μας ἰδιαιτέρως τιμᾶ τὴν ἑορτήν τῆς Κυριακῆς τῆς Ὀρθοδοξίας. Κατὰ τὴν ἡμέραν ταύτην εὑρίσκει τὴν ἀφορμὴν νὰ τιμήσῃ πάντας τοὺς ἀγωνιστάς ὑπὲρ τῆς ἀμωμήτου πίστεως ὁμολογητάς Πατέρας καὶ νὰ παραδειγματισθῇ ἀπὸ τοὺς ἀγῶνας των. Ἀντλεῖ δύναμιν ἀπὸ τὸ παράδειγμά των διὰ τὸν σύγχρονο πνευματικὸν ἀγῶνα τὸ ὁποῖον διεξάγει κατὰ τῆς παναιρέσεως τοῦ Οἰκουμενισμοῦ. Δίδεται εἰς αὐτὴν ἡ εὐκαιρία διὰ νὰ ἀνανεώσῃ τὴν καλήν ὁμολογίαν, διατρανώνουσα τὴν προσήλωσιν αὐτῆς εἰς τὴν παραδοθεῖσαν πίστιν διὰ τῆς ἐκφωνήσεως τοῦ συνοδικοῦ τῆς Ὀρθοδοξίας, ἀλλά καὶ διὰ τῆς ὁμολογιακῆς ἐκδηλώσεως ἡ ὁποία λαμβάνει χώραν τὸ ἑσπέρας τῆς ἰδίας ἡμέρας.


 1. Κατανυκτικός Ἑσπερινός Συγχωρήσεως
 2. Ὀδησσός: συζητήσεις μετὰ τῆς Ρωσικῆς Γνησίας Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας
 3. Ὀνομαστήρια Ἱεράρχου
 4. Ἀπελάθη Ἐσφιγμενίτης Μοναχός
 5. Πανήγυρις Ἁγίου Άθανασίου
 6. Θεοφάνεια 2011
 7. Ἑορτή Κατηχητικῶν Σχολείων 2010
 8. Βιντεοσκοπημένο Αρχιεπισκοπικό μήνυμα Χριστουγέννων
 9. Ἐπίσκεψη τῆς Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς Κοινωνικοῦ Ἒργου τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γ.Ο.Χ. στόν Πρόξενο τῆς Ἀϊτῆς
 10. Ἐνημερωτικη Ἡμεριδα στον ΟΛΠ
 11. Πανήγυρις Ἁγίου Νικολάου Ἀχαρνῶν
 12. Τρεῖς μῆνες ἀπό τήν ἐκδημίαν τοῦ Μακαριστοῦ Ἀρχιεπισκόπου Χρυσοστόμου
 13. Συνεδρίασις Μητροπολιτικοῦ Συμβουλίου Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἀμερικῆς
 14. Πανήγυρις Ἁγίου Ἰωἀννου τοῦ Χρυσοστόμου
 15. Ὀνομαστήρια Ἱεράρχου
 16. Πανήγυρις Ἁγίων Ταξιαρχῶν
 17. Τρισάγιον εἰς τόν Ἀρχιεπίσκοπον Ἀκάκιον
 18. Νέος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν ὁ ἀπό Ἀχαΐας κ.κ. Καλλίνικος
 19. Τρισάγιον εἰς τόν Μακαριστόν Ἀρχιεπίσκοπον Χρυσόστομον
 20. Χειροτονία Ἱεροδιακόνου