Νέα

goc_egkaineia_naou_hleia_amaliada_arxiepiskopos7

 

        Μέ κάθε μεγαλοπρέπεια τελέστηκε τήν Κυριακήν 29 Αὐγούστου (π. ε.) ὁ ἐγκαινιασμός τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τῆς Ὑψώσεως τοῦ Τιμίου Σταυροῦ, στήν περιοχή Κορδαλέικα Ἀμαλιάδος τοῦ Νομοῦ Ἠλείας, ἀπό τόν Μακαριώτατο Ἀρχιεπίσκοπο Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ. Καλλίνικο.

 

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ Γ.Ο.Χ. ΑΤΤΙΚΗΣ & ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΚΑΘΕΔΡΙΚΟΣ Ι. Ν. ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ, ΑΧΑΡΝΩΝ


vaion_2011 19

        Τήν Κυριακή τῶν Βαΐων, στήν Ἱερά Μητρόπολη Ἀττικῆς καί Βοιωτίας, στά πλαίσια τῶν λατρευτικῶν ἐκδηλώσεων τῆς καθιερωμένης γιά τόν ἑορτασμό τῆς λαμπροφόρου εἰσόδου τοῦ Κυρίου εἰς τά Ἱεροσόλυμα, Μητροπολιτικῆς ἑορτῆς, ἔλαβε χώρα Ἀρχιερατικό Συλλείτουργο στόν Καθεδρικό Ι. Ν. Ἁγ. Νικολάου Ἀχαρνῶν,

 

        Tὸ Σάββατον 21 Αὐγούστου / 3 Σεπτεμβρίου τ. ἔ. Συνεκλήθη εἰς Βελιγράδιον Γενικὴ Κληρικολαϊκὴ Σύναξις τῶν Γ.Ο.Χ. Σερβίας ὑπὸ τὴν Προεδρίαν τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ.κ. Καλλινίκου. Παρόντες ἦσαν ἅπαντες οἱ κληρικοί οἱ ὑπηρετοῦντεςεἰς Σερβίαν καί Βοσνίαν: Ἱερομόναχοι Μεθόδιος Ζάχαριτς καί Χαράλαμπος Βούκοβιτς, ὁ Πρεσβύτερος Σλάβισσα Λέκιτς καί ὁ  Ἱεροδιάκονος Ἰωσήφ Μίκιτς, καθώς καί οἱ συνοδεύσαντες τόν Μακαριώτατον Ἀρχιεπίσκοπον ἐξ Ἑλλάδος Σέρβοι κληρικοί Ἱερομόναχος Ἀβέρκιος Ζλάτκοβιτς καί Πρεσβύτερος Ἀθανάσιος Κρίστιτς καὶ ἐκ Βουλγαρίας Ἀρχιμανδρίτης Κασσιανός Ἀγγέλωφ καί Πρεσβύτερος Μαρτίνος Στάντσεφ. Ἡ ἀθρόα παρουσία τῶν Σέρβων Γ.Ο.Χ. (ἀρκετοί τῶν ὁποίων παρέμειναν μέχρι τέλους τῆς τετραώρου συνεδρίας) ἐπεβεβαίωσε ὅτι περί τά 2/3 τῶν πιστῶν παραμένει προσηλωμένη εἰς τὴν κανονικὴν τάξιν.

νομαστήρια ρχιεπισκόπου θηνών κ.κ. Καλλινίκου 2011 Τήν 29/11 Ἰουλίου 2011, ἦγε τά τά σεπτά του ὀνομαστήρια ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπός μας, ὁ Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ. Καλλίνικος στό Καθολικό της Ι. Μ. Ταξιαρχῶν Ἀθικίων Κορινθίας, συλλειτουργούντων τῶν Σεβασμιωτάτων Πειραιῶς καί Σαλαμίνος  κ. Γεροντίου καί Ἀττικῆς καί Βοιωτίας κ. Χρυσοστόμου, καί τῶν Θεοφιλεστάτων Ἐπισκόπων Χριστιανουπόλεως κ. Γρηγορίου καί Μαραθῶνος κ. Φωτίου, καθώς καί ὑπέρ τῶν 30 ἱερέων. Πλῆθος κόσμου κατέκλυσε τόν χῶρο τῆς Ἱερᾶς Μονῆς γιά νά συμμετάσχει στούς ἑορτασμούς καί νά εὐχηθεῖ στόν Μακαριώτατο.

Ἡ  Ἱερά Σύνοδος προσφάτως ἀνεκοίνωσε τήν ἀποδοχήν τῆς ἐντάξεως εἰς τούς κόλπους τῆς κανονικῆς Ἐκκλησίας τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν Ἑλλάδος μιᾶς ὁλοκλήρου ἐκκλησιαστικῆς κοινότητος ἀποτελουμένης ἀπό δύο ἀρχιερεῖς, ἤτοι τόν Μητροπολίτην Πόρτλαντ κ. Μωϋσέα Mahany καί τόν Βοηθόν αὐτοῦ Θεοφιλέστατον Ἐπίσκοπον Λόχ Λόμοντ κ. Σέργιον Black, Ἡγούμενον τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Σιναΐτου Καλιφορνίας καθώς καί τούς ἀκολουθοῦντας αὐτούς ἱερεῖς καί λαϊκούς, μέ διοικητικόν κέντρον τήν πόλιν Πόρτλαντ τῆς Πολιτείας Ὄρεγκον καί μέ ἐμβέλειαν τάς δυτικᾶς πολιτείας των Η.Π.Α..

 

K_Orthodoxias2

 

        Ὡς εἴθισται κατ' ἔτος ἡ Ἐκκλησία μας ἰδιαιτέρως τιμᾶ τὴν ἑορτήν τῆς Κυριακῆς τῆς Ὀρθοδοξίας. Κατὰ τὴν ἡμέραν ταύτην εὑρίσκει τὴν ἀφορμὴν νὰ τιμήσῃ πάντας τοὺς ἀγωνιστάς ὑπὲρ τῆς ἀμωμήτου πίστεως ὁμολογητάς Πατέρας καὶ νὰ παραδειγματισθῇ ἀπὸ τοὺς ἀγῶνας των. Ἀντλεῖ δύναμιν ἀπὸ τὸ παράδειγμά των διὰ τὸν σύγχρονο πνευματικὸν ἀγῶνα τὸ ὁποῖον διεξάγει κατὰ τῆς παναιρέσεως τοῦ Οἰκουμενισμοῦ. Δίδεται εἰς αὐτὴν ἡ εὐκαιρία διὰ νὰ ἀνανεώσῃ τὴν καλήν ὁμολογίαν, διατρανώνουσα τὴν προσήλωσιν αὐτῆς εἰς τὴν παραδοθεῖσαν πίστιν διὰ τῆς ἐκφωνήσεως τοῦ συνοδικοῦ τῆς Ὀρθοδοξίας, ἀλλά καὶ διὰ τῆς ὁμολογιακῆς ἐκδηλώσεως ἡ ὁποία λαμβάνει χώραν τὸ ἑσπέρας τῆς ἰδίας ἡμέρας.


P3060030

        Τήν Κυριακή 21/02-06/03/2011, στόν Καθεδρικό Ἱερό Ναό Ἁγίου Νικολάου Ἀχαρνῶν ἐτελέσθη ὁ κατανυκτικός ἑσπερινός της Συγχωρήσεως χοροστατοῦντος τοῦ Σέβ. Μητροπολίτου Ἀττικῆς & Βοιωτίας κ. Χρυσοστόμου καί συνευχομένων τῶν Θεοφιλεστάτων Ἐπισκόπων Χριστιανουπόλεως κ. Γρηγορίου καί Μαραθῶνος κ. Φωτίου, τῇ συμμετοχῇ τοῦ Ἱεροῦ Κλήρου τῆς Μητροπόλεως καὶ πλήθους λαοῦ.

        Ἀπὸ τὴν 8/21 ἕως τὴν 11/24 Φεβρουαρίου ἀντιπροσωπεία τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γ.Ο.Χ. Ἑλλάδος μετέβη εἰς Ὀδησσόν τῆς Οὐκρανίας διὰ συνομιλίας μετὰ τῆς Ρωσικῆς Γνησίας Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας. Τὴν ἀντιπροσωπείαν ἀπετέλουν: ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Μαραθῶνος κ. Φώτιος, ὁ Πανοσιολογιώτατος Ἱερομόναχος π. Κάλλιστος Τζουλακίτζε, ὁ Αἰδεσιμώτατος Πρεσβύτερος π. Μιχαήλ Κωνσταντινίδης καὶ ὁ Ὁσιώτατος Μοναχός π. Ἰωσήφ Μίκιτς. Παρὰ τὸ δριμὺ ψῦχος, ἡ Συνοδικὴ ἀντιπροσωπεία ἔτυχε θερμοτάτης φιλοξενίας ἀπό τούς Ρώσους Γ.Ο.Χ., οἱ ὁποῖοι ἐξενάγησαν τούς ἀπεσταλμένους εἰς τὰ ἱστορικά ἀξιοθέατα τῆς πόλεως, τῆς ὁποίας ἅπαντα σχεδόν τὰ προεπαναστατικά κτίρια εἶναι νεοκλασικοῦ ρυθμοῦ.