Νέα

Akakios2014a

Τὴν Τετάρτην 1/14-5-2014 ἑορτὴ τῶν Ἁγίων Νεομαρτύρων Ἰγνατίου, Ἀκακίου καὶ Εὐθυμίου ἑώρτασε τὰ ὀνομαστήριά του ὁ πολιός Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ἀττικῆς & Διαυλείας κύριος Ἀκάκιος. Εἰς τὴν Ἱερὰν Μονὴν Ἁγίου Νικολάου Παιανίας μετέβησαν διὰ νὰ τιμήσουν τὸν ἑορτάζοντα Μητροπολίτην ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ. Καλλίνικος καὶ οἱ Θεοφιλέστατοι Ἐπίσκοποι Χριστιανουπόλεως κ. Γρηγόριος καὶ Μαραθῶνος κ. Φώτιος.

vaiwn


Ἡ Κυριακὴ τῶν Βαῖων ἑορτάζεται μετ’ ἐξεχούσης λαμπρότητος εἰς τὸν Ἱερὸν Καθεδρικὸν Ναὸν Ἁγίου Νικολάου Ἀχαρνῶν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἀττικῆς καὶ Βοιωτίας, διότι κατὰ τὸ ἐπικρατῆσαν, κατὰ τὰ τελευταῖα ἔτη, ἔθος ἐπακολουθεῖ λιτάνευσις τῆς Εἰκόνος τῆς ἑορτῆς εἰς τὰ ὁδοὺς τῆς πόλεως τῶν Ἀχαρνῶν τῇ συμμετοχῇ μεγάλου πλήθους πιστῶν. Ἐφέτος ὁμοῦ μετὰ τοῦ ἐπιχωρίου Ἀρχιερέως Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου κ. Χρυσοστόμου συμμετεῖχε καὶ ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Γαρδικίου κ. Κλήμης, ὅστις ἐκήρυξεν καὶ τὸν θεῖον λόγον.

ordin5

 

   Κατὰ τὴν τελευταίαν περίοδον ἐχειροτονήθησαν τρεῖς νέοι Κληρικοὶ διὰ νὰ διακονήσουν τὰ Ἱερὰ Θυσιαστήρια τῆς κανονικῆς Ἐκκλησία τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν. Τὸ Σάββατον 16/29 Μαρτίου 2014 εἰς τὸν Ἱερὸν Ναὸν Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου Στυλίδος, ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Μαραθῶνος κ. Φώτιος ἐχειροτόνησεν τὸν εὐλαβέστατον Κωνσταντῖνον Παπανάτσιον εἰς τὸν πρῶτον βαθμόν τῆς Ἱερωσύνης. Κατὰ δὲ τὴν πανήγυριν τοῦ Ναοῦ τὴν ἑορτὴν τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου, προέβη εἰς τὴν είς Πρεσβύτερον χειροτονίαν του. Ὁ νεοχειροτονηθείς εἶναι ἔγγαμος καὶ πατήρ ἑνός τέκνου.

Α’. Δράμα

            ΤΗΝ Κυριακὴ Ε’ τῶν Νηστειῶν, 24.3/6.4.2014, τελέσθηκε ἱερὸ Συλλείτουργο στὸν ὡραῖο καὶ εὐρύχωρο Ἱερὸ Ναὸ τῶν Ἁγίων Τριῶν Ἱεραρχῶν καὶ τοῦ Ἁγίου Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ στὴν Δράμα, ἕδρα τοῦ Θεοφιλ. Ἐπισκόπου Φιλίππων κ. Ἀμβροσίου, τοῦ καὶ κτήτορος Αὐτοῦ.

13DKWIEIR986687867
        Τὴν Δευτέραν 11/24 Μαρτίου 2014, ἑπομένην τοῦ Συνοδικοῦ Συλλειτούργου Ὁμολογίας καὶ Ἑνώσεως, εἰς τὸν Ἱερὸν τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου «Ρόδον τὸ Ἀμάραντον» Πειραιῶς, συνεδρίασεν ἐκτάκτως ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γ.Ο.Χ. Ἑλλάδος, προκειμένου νὰ συμμετάσχουν καὶ οἱ ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ ἀφιχθέντες Ἀρχιερεῖς διὰ τὸ ἱστορικὸν συλλείτουργον.

 

concel

    ΤΗΝ Κυριακὴ τῆς Σταυροπροσκυνήσεως, 10/23.3.2014, τελέσθηκε τὸ Συλλείτουργο τῆς Ἑνώσεως, ὡς ἐπιστέγασμα τῆς ἐπιτευχθείσης συμφωνίας καὶ ἑνοποιήσεως Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν καὶ Ἐνισταμένων, ἀλλὰ καὶ τῆς Κοινωνίας μετὰ τῶν Ἀδελφῶν Ἐκκλησιῶν Ρουμανίας καὶ Ρωσικῆς Διασπορᾶς.

Μέγαρα Ἀττικῆς, 8/21.3.2014

 

 Τὴν Παρασκευήν, 8/21ην Μαρτίου ἐνεστῶτος ἔτους, περὶ ὥραν 10ην πρωϊνήν, εἰς τὴν Ἱερὰν Μονὴν Παναχράντου Μεγάρων Ἀττικῆς, μετὰ τὸ Τρισάγιον εἰς τὸν τάφον τοῦ Μακαριστοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν κυροῦ Χρυσοστόμου (+2010),

Φυλὴ Ἀττικῆς, 7/20.3.2014

 

Τὴν Πέμπτην, 7/20ὴ Μαρτίου ἐνεστῶτος ἔτους, περὶ ὥραν 10ην πρωϊνήν, ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ.κ. Καλλίνικος, τῇ συνοδείᾳ Ἀρχιερέων τῆς Ἱερᾶς Συνόδου μας, μετέβη εἰς τὴν Ἱερὰν Μονὴν τῶν Ἁγίων Κυπριανοῦ καὶ Ἰουστίνης παρὰ τὴν Φυλὴν Ἀττικῆς.