Νέα

Kouros1

Τὴν Κυριακὴν τῶν Ἁγίων Πατέρων τῆς Α΄ Οἰκουμενικῆς Συνόδου 19η Μαΐου / 1η Ἰουνίου 2014, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Τορόντο κ. Μωϋσῆς προέβη εἰς τὴν εἰς Διάκονον χειροτονίαν τοῦ Εὐλαβεστάτου κ. Γεωργίου Κούρου. Ἡ χειροτονία ἔλαβε χώραν εἰς τὸν Ἱερὸν Ναὸν Ἁγίου Ἰωσῆφ ἀπὸ Ἀριμαθαίας τοῦ Whitevale (Pickering) είς τὸ Ὀντάριον τοῦ Καναδᾶ.

mnemos1

    ΤΟ Σάββατο, 18/31.5.2014, ἐτελέσθη στὴν Ἱερὰ Μονὴ τῶν Ἁγίων Κυπριανοῦ καὶ Ἰουστίνης Φυλῆς Ἀττικῆς, ἕδρα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς τῆς Ἐκκλησίας μας, τὸ ἐτήσιο Μνημόσυνο τοῦ Κτήτορος καὶ πρώτου Καθηγουμένου Αὐτῆς Μακαριστοῦ Μητροπολίτου κυροῦ Κυπριανοῦ (+17/30.5.2013).

Ἐπί τῇ ἀνακομιδῇ τῶν λειψάνων τοῦ Μ. Ἀθανασίου, τὴν Πέμπτην 2/15 Μαΐου, ἑωρτάσθη διὰ τῆς πρεπούσης ἐκκλησιαστικῆς λαμπρότητα ἡ ἐτησία πανήγυρις τοῦ Καθεδρικοῦ Ἱ. Ναοῦ Ἁγ. Ἀθανασίου Ν. Φιλαδελφείας. Τὴν παραμονὴν εἰς τὸν ἑπερινὸν ἐχοροστάτησεν ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Μαραθῶνος κ. Φώτιος. 

ts1

ΧΑΡΙΤΙ Θεοῦ, πραγματοποιήθηκε ἡ τέταρτη ποιμαντικὴ ἐπίσκεψις στὶς Κοινότητές μας τῆς  Γνησίας  Ὀρθοδοξίας  στὴν Τσεχία  καὶ  Σλοβακία  ἀπὸ  τὸν Θεοφιλ. Ἐπίσκοπο Γαρδικίου κ. Κλήμη, μὲ τὴν νέα πλέον ἰδιότητά  του  ὡς  Τοποτηρητοῦ  τῆς προσφάτως Συνοδικῶς ἱδρυθείσης Ἱερᾶς Ἐπισκοπῆς Μοραβίας.

Akakios2014a

Τὴν Τετάρτην 1/14-5-2014 ἑορτὴ τῶν Ἁγίων Νεομαρτύρων Ἰγνατίου, Ἀκακίου καὶ Εὐθυμίου ἑώρτασε τὰ ὀνομαστήριά του ὁ πολιός Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ἀττικῆς & Διαυλείας κύριος Ἀκάκιος. Εἰς τὴν Ἱερὰν Μονὴν Ἁγίου Νικολάου Παιανίας μετέβησαν διὰ νὰ τιμήσουν τὸν ἑορτάζοντα Μητροπολίτην ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ. Καλλίνικος καὶ οἱ Θεοφιλέστατοι Ἐπίσκοποι Χριστιανουπόλεως κ. Γρηγόριος καὶ Μαραθῶνος κ. Φώτιος.

vaiwn


Ἡ Κυριακὴ τῶν Βαῖων ἑορτάζεται μετ’ ἐξεχούσης λαμπρότητος εἰς τὸν Ἱερὸν Καθεδρικὸν Ναὸν Ἁγίου Νικολάου Ἀχαρνῶν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἀττικῆς καὶ Βοιωτίας, διότι κατὰ τὸ ἐπικρατῆσαν, κατὰ τὰ τελευταῖα ἔτη, ἔθος ἐπακολουθεῖ λιτάνευσις τῆς Εἰκόνος τῆς ἑορτῆς εἰς τὰ ὁδοὺς τῆς πόλεως τῶν Ἀχαρνῶν τῇ συμμετοχῇ μεγάλου πλήθους πιστῶν. Ἐφέτος ὁμοῦ μετὰ τοῦ ἐπιχωρίου Ἀρχιερέως Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου κ. Χρυσοστόμου συμμετεῖχε καὶ ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Γαρδικίου κ. Κλήμης, ὅστις ἐκήρυξεν καὶ τὸν θεῖον λόγον.

ordin5

 

   Κατὰ τὴν τελευταίαν περίοδον ἐχειροτονήθησαν τρεῖς νέοι Κληρικοὶ διὰ νὰ διακονήσουν τὰ Ἱερὰ Θυσιαστήρια τῆς κανονικῆς Ἐκκλησία τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν. Τὸ Σάββατον 16/29 Μαρτίου 2014 εἰς τὸν Ἱερὸν Ναὸν Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου Στυλίδος, ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Μαραθῶνος κ. Φώτιος ἐχειροτόνησεν τὸν εὐλαβέστατον Κωνσταντῖνον Παπανάτσιον εἰς τὸν πρῶτον βαθμόν τῆς Ἱερωσύνης. Κατὰ δὲ τὴν πανήγυριν τοῦ Ναοῦ τὴν ἑορτὴν τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου, προέβη εἰς τὴν είς Πρεσβύτερον χειροτονίαν του. Ὁ νεοχειροτονηθείς εἶναι ἔγγαμος καὶ πατήρ ἑνός τέκνου.