Νέα

Τὰ Χριστούγεννα ἑορτάσθηκαν μὲ ἱερὸ Συλλείτουργο τῶν Κληρικῶν στὴν Ἱεραποστολικὴ Κοινότητα τοῦ Ἁγίου Γεωργίου τῆς Ἐκκλησίας μας στὸ Κογκὸ Μπραζαβὶλ τῆς Κεντρ. Ἀφρικῆς μὲ τὴν συμμετοχὴ τῶν ἰθαγενῶν Ὀρθοδόξων πιστῶν.

 Τὴν Δευτέρα, 23-11/6-12-2021, τελέσθηκε ἡ εἰς Πρεσβύτερον χειροτονία τοῦ Διακόνου π. Μεθοδίου Chwastek ἀπὸ τὸν Σεβ. Μητροπολίτη Ἀμερικῆς κ. Δημήτριο στὴν Ἱερὰ Ἀνδρώα Μονὴ τοῦ Ἁγίου Ἀρχιεπισκόπου Ἰωάννου (Μαξίμοβιτς) στὸ Κόμπλσκιλ τῆς Πολιτείας τῆς Νέας Ὑόρκης στὶς Η.Π.Α.

Τὴν Πέμπτη, 17/30-12-2021, στὴν Ἱερὰ Ἀνδρώα Μονὴ Παναγίας Κοσμοσώτειρας στὸ Κρυονέρι Ἀττικῆς, ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ἀττικῆς καὶ Βοιωτίας κ. Χρυσόστομος, Γέροντας αὐτῆς, προέβη στὴν Χειροτονία τοῦ Ἀδελφοῦ τῆς Μονῆς Ἱεροδιακόνου Θεοκλήτου (Τασούλη) στὸν βαθμὸ τοῦ Πρεσβυτέρου.

 1. Ὀνομαστήρια Ἀρχιερέων
 2. Πανηγύρεις Ἁγίου Νικολάου καὶ Χειροτονία Πρεσβυτέρου
 3. Βάπτισις ἑτεροδόξου ἐκ Τσεχίας
 4. Πανήγυρις Ἁγίου Ἀποστόλου Ἀνδρέου στὸ Περιστέρι
 5. Ἡ ἑορτή τοῦ Ὁσίου Στυλιανοῦ τοῦ Παφλαγόνος
 6. Ἡ ἑορτή τῆς Ἁγίας Μεγαλομάρτυρος Αἰκατερίνης
 7. Ποιμαντικὴ ἐπίσκεψη στὴν Ἰταλία καὶ Ἑλβετία
 8. Ὀνομαστήρια Θεοφ. Ἐπισκόπου Γαρδικίου κ. Κλήμεντος
 9. Ἡ ἑορτή τοῦ Ἁγίου Γρηγορίου Ἀκραγαντίνων
 10. Ἡ πανήγυρις τοῦ Ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ στά Ἰωάννινα
 11. Ἐκδημία Πρεσβυτέρου π. Ἀντωνίου Γιαννουκάκου
 12. Ὀνομαστήρια Σεβ. Ἀττικῆς & Βοιωτίας κ. Χρυσοστόμου
 13. Ὁ ἑορτασμὸς τοῦ Ἁγίου Μεγαλομάρτυρος Μηνᾶ
 14. Τεῦχος 1024 τῆς "Φωνῆς τῆς Ὀρθοδοξίας"
 15. Χειροτονία Πρεσβυτέρου στὴν Ἱερὰ Μητρόπολη Θεσσαλονίκης
 16. Πανήγυρις Ἁγίων Ἀναργύρων στὸ Ἄργος
 17. Ἡ ἑορτὴ τοῦ Ὁσίου Παχωμίου τοῦ Χιοπολίτου
 18. Ἡ Ἑορτή τοῦ Ἁγίου Μεγαλομάρτυρος Δημητρίου
 19. Χειροτονία Πρεσβυτέρου στὶς Σέρρες
 20. Ἑορτὴ Ἁγίου Χριστοδούλου στὸ Πεταλίδι Μεσσηνίας