Νέα

Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν Ἑλλάδος (Πατρίου Ἡμερολογίου), ὑπὸ τὸν Μακαριώτατο Ἀρχιεπίσκοπο Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ. Καλλίνικο, ἡ ὁποία ἀντιπροσωπεύει σημαντικὸ τμῆμα σοβαρῶν καὶ πιστῶν συμπολιτῶν μας, μὲ πραγματικὴ ἀγάπη καὶ ἀφοσίωση στὸν Χριστὸ καὶ στὴν Πατρίδα μας, προβαίνει στὴν ἑξῆς ἀνακοίνωση:

Τὴν Κυριακή, 5/18-10-2020, ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ἀμερικῆς κ. Δημήτριος χειροτόνησε Πρεσβύτερο τὸν Διάκονο π. Πέτρο Gilstrap στὸ Παρεκκλήσιο τῆς Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος στὸ Owasso τῆς Ὀκλαχόμας τῶν Η.Π.Α.. Στὴν Θ. Λειτουργία ἔλαβε μέρος καὶ ὁ Αἰδ. π. Ἰωάννης Somers, ὁ ὁποῖος ἐξυπηρέτησε ἐφημεριακὰ τὴν Ἐνορία τὰ τελευταῖα τρία χρόνια.

Τό ἑσπέρας τοῦ Σαββάτου, 18/31-10-2020, ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ. Καλλίνικος χοροστάτησε στον ἀναστάσιμο Ἑσπερινό στήν ἱστορικὴ Ἱερά Γυναικεία Μονή Γενεθλίου τοῦ Τιμίου Προδρόμου στήν Περαχώρα Λουτρακίου.

Τὴν Τετάρτη, 15/28-10-2020, Ἑορτὴ τῆς Παναγίας Ἐλευθερώτριας τοῦ γένους ἡμῶν, γιὰ τὴν συμπλήρωση μάλιστα 80 ἐτῶν ἀπὸ τοῦ ἡρωϊκοῦ ΟΧΙ ποὺ ἀντέταξε ἡ Πατρίδα μας στὶς ἐχθρικὲς δυνάμεις τοῦ ἄξονα, τελέσθηκαν σὲ Ναοὺς καὶ Μονὲς στὶς διάφορες Ἐκκλησιαστικές μας Ἐπαρχίες Θεῖες Λειτουργίες, μὲ Δοξολογίες εὐχαριστήριες καὶ Ἐπιμνημόσυνες δεήσεις ὑπὲρ τῶν εὐκλεῶς πεσόντων ἡρωϊκῶν προγόνων μας. Τοῦτο, ὡς ἐλάχιστο χρέος ἡμῶν τῶν σημερινῶν Ὀρθοδόξων Νεοελλήνων στὴν θυσία τῶν Προπατόρων μας, οἱ ὁποῖοι τίμησαν τὴν Πίστη καὶ τὸ Γένος τῶν Ἑλλήνων καὶ κατέλιπαν σὲ ὅλους μας ἀνεξίτηλο παράδειγμα θυσίας ὑπὲρ Πίστεως καὶ Πατρίδος. Σὲ ἐποχή, ποὺ ἔχουμε ἄμεση ἀνάγκη ἀναβαπτισμοῦ στὶς ἀξίες αὐτές, ὡς καθοδηγητικὲς ἀρχὲς ζωῆς καὶ πορείας.

Περὶ τοῦ παιδιοῦ τῆς χήρας ποὺ ἀναστήθηκε ἀπὸ τὸν Κύριο ὅπου γίνεται λόγος

καὶ γιὰ τὸ ὅτι πρέπει νὰ εἴμαστε συγχωρητικοὶ καὶ στοργικοὶ μεταξὺ μας

 

Ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ Ἀρχιεπισκόπου Θεσσαλονίκης

 

 StGregPal1.  μέγας Παῦλος, δείχνοντας τὸ θεῖο καὶ κοινωφελὲς τῆς πίστεως καὶ διακηρύσσοντας τὰ ἔργα αὐτῆς καὶ τὰ κατορθώματα καὶ τοὺς καρποὺς καὶ τὴν δύναμη, ἀρχίζει ἀπὸ τοὺς αἰῶνες ἀπὸ τοὺς ὁποίους δὲν ὑπάρχει τίποτε ἀρχαιότερο, λέγοντας, «μὲ τὴν πίστη κατανοοῦμε ὅτι οἱ αἰῶνες καταρτίσθηκαν μὲ τὸν λόγο τοῦ Θεοῦ, ὥστε τὰ βλεπόμενα νὰ μὴν ἔχουν γίνει ἀπὸ αὐτὰ ποὺ εἶναι ὁρατά», καὶ τελειώνει μὲ τὴν μελλοντικὴ παγκόσμια ἀνάσταση καὶ τὴν τελείωση τῶν ἁγίων ποὺ θὰ συμβεῖ κατ’ αὐτήν, ἀπὸ τὴν ὁποία τίποτε δὲν ὑπάρχει τελειότερο. Συντάσσοντας ὅμως τὸν κατάλογο ἐκείνων ποὺ θαυμάσθηκαν γιὰ τὴν πίστη καὶ ἐπιβεβαιώνουν αὐτὴν μὲ τὸν ἑαυτό τους, λέγει καὶ τοῦτο, ὅτι «μὲ τὴν πίστη ἔλαβαν γυναῖκες μὲ τὴν ἀνάσταση τοὺς νεκρούς των». Καὶ αὐτὲς εἶναι ἡ Σαραφθία καὶ ἡ Σουναμίτιδα, ἀπὸ τὶς ὁποῖες ἡ μία ἔλαβε τὸν υἱό της ποὺ εἶχε πεθάνει πάλι ζωντανὸ ἀπὸ τὸν προφήτη Ἠλία, ἐνῶ ἡ Σουναμίτιδα ἔλαβε τὸν δικό της ἀπὸ τὸν Ἐλισσαῖο.

Μία ξεχωριστή ἡμέρα διά τήν Ἱερά Ἀρχιεπισκοπή Ἀθηνῶν καί ἐν γένει διά τήν Ἐκκλησία τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν εἶναι ἡ ἀνάμνησις τῆς ἐκλογῆς καί ἐνθρονίσεως τοῦ Προκαθημένου τῆς ἐν Ἐλλάδι Γνησίας Ὀρθοδοξίας, Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ. Καλλινίκου.

Πανήγυρις τῶν Ἁγίων Κυπριανοῦ καὶ Ἰουστίνης τελέσθηκε ἑορτίως στὴν ὁμώνυμη Ἱερὰ Ἀνδρώα Μονὴ στὴν Φυλὴ Ἀττικῆς, τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς, μὲ προσέλευση πλήθους προσκυνητῶν καὶ τήρηση βεβαίως τῶν μέτρων προστασίας ἐξ αἰτίας τῆς ἐπιδημίας ποὺ διερχόμαστε.

 1. Ἑορτὴ Ἁγίου Ἰωάννου Θεολόγου στὸν Πλατανιστὸ Καρύστου
 2. Ἡ Σύναξις τῆς Ἱερᾶς Εἰκόνος τῆς Παναγίας Μυρτιδιωτίσσης
 3. Ὁ Συνοδικός ἑορτασμός τῆς Γ΄ Ἐμφανίσεως τοῦ Τιμίου Σταυροῦ
 4. Ἡ Ἑορτή τῆς Ὑψώσεως τοῦ Τιμίου Σταυροῦ
 5. Ἑορτὲς στὴν Ἀγγλία καὶ τὸ Βέλγιο
 6. Πανήγυρις Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίου Κυπριανοῦ Πύργου Ἠλείας
 7. Πανηγύρεις Γενεθλίου τῆς Θεοτόκου
 8. Ὁ ἑορτασμὸς τοῦ Ἁγίου Ἱεράρχου Χρυσοστόμου τοῦ Νέου Ὁμολογητοῦ
 9. Παναγίας Γιάτρισσας στὴν Καλαμάτα
 10. Τεῦχος 1017 τῆς "Φωνῆς τῆς Ὀρθοδοξίας"
 11. Ἑορτὲς Ἀποτομῆς τῆς Κεφαλῆς τοῦ Τιμίου Προδρόμου
 12. Ἐκκλησιαστικὲς ἀποστολὲς στὸ ἐξωτερικὸ
 13. Ἡ ἑορτή τοῦ Ἁγίου Μεγαλομάρτυρος Φανουρίου
 14. Χειροτονία διακόνου
 15. Πανηγύρεις Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου
 16. Ἡ Ἑορτή τῆς Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος
 17. Τά Ὀνομαστήρια τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου μας κ. Καλλινίκου
 18. Πανηγύρεις Ὁσίας Εἰρήνης Χρυσοβαλάντου
 19. Ἡ Ἑορτή τῆς Ἁγίας Ὁσιοπαρθενομάρτυρος Παρασκευῆς
 20. Ἡ ἑορτή τοῦ Ἁγίου Ἱερομάρτυρος Ἰωσήφ τοῦ ἐκ Δεσφίνης