Νέα

Ὁμιλία ἐψηφισμένου Ἐπισκόπου Πελαγονίας κ. Μαξίμου
ἀναγνωσθεῖσα πρὸ τῆς χειροτονίας αὐτοῦ
Ἱερὰ Μονὴ Ταξιαρχῶν Ἀθικίων Κορινθίας
Σάββατο τῆς Διακαινησίμου, 21-4/4-5-2019

Μακαριώτατε Άγιε Προκαθήμενε της Ιεράς Ημών Συνόδου,
Σεβασμιώτατοι και Θεοφιλέστατοι Ιεράρχες,
Σεβαστοί Πατέρες,
Φίλτατοι αδελφοί μου εν Χριστώ,

Maximos

Ο Άγιος Διονύσιος ο Αρεοπαγίτης, μαθητής του Αγ. Παύλου και μυημένος στα μυστήρια του Θεού, μας λέει ότι:
«Ἔστι μὲν ἱεραρχία ... τάξις ἱερὰ καὶ ἐπιστήμη καὶ ἐνέργεια πρὸς τὸ θεοειδὲς ὡς ἐφικτὸν ἀφομοιουμένη ... Σκοπὸς οὖν ἱεραρχίας ἐστὶν ἡ πρὸς θεὸν ὡς ἐφικτὸν ἀφομοίωσίς τε καὶ ἕνωσις.» (Περί τῆς Οὐρανίας Ἱεραρχίας, 3:1-2).

Τὴν Δευτέρα, 23-4/6-5-2019, πανηγύρισαν Ναοὶ καὶ Μονὲς τῆς Ἐκκλησίας μας τιμώμενες ἐπ’ ὀνόματι τοῦ λαοφιλοῦς Ἁγίου Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου τοῦ Τροπαιοφόρου καὶ Θαυματουργοῦ.

Τὸ Σάββατο τῆς Διακαινησίμου, 21-4/4-5-2019, τελέσθηκε σὺν Θεῷ ἡ χειροτονία τοῦ Θεοφ. Ἐπισκόπου Πελαγονίας κ. Μαξίμου στὸ Καθολικὸ τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίων Ταξιαρχῶν στὰ Ἀθίκια Κορινθίας, ἀπὸ τὸν Μακαριώτατο Ἀρχιεπίσκοπο Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ. Καλλίνικο, μὲ συλλειτουργοὺς τοὺς Σεβ. Μητροπολῖτες Πειραιῶς & Σαλαμῖνος κ. Γερόντιο, Ἀττικῆς & Βοιωτίας κ. Χρυσόστομο, Θεσσαλονίκης κ. Γρηγόριο, Δημητριάδος κ. Φώτιο, Τορόντο κ. Μωυσῆ, Ἀμερικῆς κ. Δημήτριο, καὶ τοὺς Θεοφ. Ἐπισκόπους Μεθώνης κ. Ἀμβρόσιο καὶ Γαρδικίου κ. Κλήμη.

Τήν Τρίτη τῆς Διακαινησίμου, 17/30-4-2019, πού ἑορτάζεται καί ἡ Σύναξις τῆς Ἱερᾶς Εἰκόνος τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου τῆς Πορταϊτίσσης, πανηγύρισε ὁ ὀμώνυμος Ἱερός Ναός τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν, στήν Καλλιθέα.

 1. Συνοδικόν Συλλείτουργον καί Καθαγιασμός τοῦ Ἁγίου Μύρου
 2. Ἁγιασμὸς καὶ ἔναρξη παρασκευῆς τοῦ Ἁγίου Μύρου
 3. Ἡ Ἑορτὴ τῶν Βαΐων στὶς Ἀχαρνὲς
 4. Συλλείτουργο στὸν Ἅγιο Ἀθανάσιο καὶ χειροθεσία Μυρεψῶν
 5. Λιτανεία Θεομητορικῶν Είκόνων στόν Ἱερό Ναό Ἁγίων Ἀποστόλων Δάφνης
 6. Πανηγύρεις Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου
 7. Ἑορτὴ Μονῆς στὴν Ἔτνα καὶ Μνημόσυνο Ἀρχιερέως
 8. Τεῦχος 1008 τῆς "Φωνῆς τῆς Ὀρθοδοξίας"
 9. Συνοδικὸς Ἑορτασμὸς στὴν Θεσσαλονίκη
 10. Ὁ Συνοδικὸς Ἑορτασμὸς τῆς Κυριακῆς τῆς Ὀρθοδοξίας
 11. Τεσσαρακονθήμερο Μνημόσυνο π. Ἀλεξάνδρου Διζέ
 12. Ἀνέγερση Κλινικῆς στὸ Κογκὸ
 13. Κοίμησις Μακαριστοῦ Μητροπολίτου πρώην Ἔτνα Χρυσοστόμου
 14. Ὀνομαστήρια Σεβ. Μητροπολίτου Δημητριάδος κ. Φωτίου
 15. Πανηγύρεις Ὑπαπαντῆς τοῦ Σωτῆρος
 16. Ἐξόδιος Ἀκολουθία Μοναχῆς
 17. Πανηγύρεις Τριῶν Ἱεραρχῶν
 18. Ἡ ἑορτὴ τοῦ Ὁσίου Ἰωάννου τοῦ Νέου Ἐλεήμονος καὶ χειροτονία νέου Διακόνου
 19. Ὀνομαστήρια Σεβ. Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης κ. Γρηγορίου
 20. Κοπή Πίτας Γηροκομείου "Παναγία Ὁδηγήτρια"