Νέα

Τὴν Δευτέρα, 24-11/7-12-2020, ἑόρτασε τὰ ὀνομαστήριά του ὁ Θεοφ. Ἐπίσκοπος Γαρδικίου κ. Κλήμης, ἐπὶ τῇ μνήμῃ τοῦ Ἁγίου Ἱερομ/ρος Κλήμεντος Ρώμης, καὶ τέλεσε τὴν Θ. Λειτουργία στὸ Ἱερὸ Παρεκκλήσιο τοῦ Ἁγίου Φανουρίου τοῦ Νεοφανοῦς, παρὰ τὸν μεγάλο Προσκυνηματικὸ Ναὸ τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίων Κυπριανοῦ καὶ Ἰουστίνης στὴν Φυλὴ Ἀττικῆς.

Στὴν Ἱεραποστολὴ τῆς Ἐκκλησίας μας στὸ Κογκὸ τῆς Ἀφρικῆς, Κλῆρος καὶ Λαὸς προσπαθοῦν νὰ καλύψουν ἄμεσες ἀνάγκες τους, παρὰ τὰ προβλήματα ποὺ ἀντιμετωπίζουν. Ἡ ἐπαινετὴ φροντίδα τους γιὰ τὴν ἐκπαίδευση τῶν παιδιῶν, ποὺ ἐκεῖ εἶναι πάρα πολλά (!), τοὺς ὤθησε στὸ ἔργο ἀνεγέρσεως Σχολείου ὑπὸ τὴν ἐπωνυμία τοῦ Ἁγίου Βασιλείου τοῦ Μεγάλου. Τὰ ἔργα στὸ κτήριο προχωροῦν καὶ ὅπως φαίνεται στὴν φωτογραφία ποὺ ἐστάλη καὶ δημοσιεύουμε, ἀπομένει ἡ στέγασή του, ὅπως καὶ ἄλλες ἐργασίες γιὰ τὸν ἀναγκαῖο ἐξοπλισμό του.

Τὴν Πέμπτη, 13/26-11-2020, τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου Κωνσταντινουπόλεως, τέλεσε τὰ ὀνομαστήριά του ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ἀττικῆς καὶ Βοιωτίας κ. Χρυσόστομος στὸν Καθεδρικὸ Ἱερὸ Ναὸ Ἁγίου Νικολάου Ἀχαρνῶν Ἀττικῆς, χωρὶς τὴν παρουσία ἑτέρων Ἀδελφῶν Ἀρχιερέων, ὅπως καὶ τοῦ εὐσεβοῦς Ποιμνίου, λόγῳ τῶν ἀπαγορευτικῶν μέτρων ἐξ αἰτίας τῆς πανδημίας ποὺ διερχόμεθα, παρὰ μόνον μὲ τὸν ἐπιτρεπόμενο ἀριθμὸ Κληρικῶν καὶ Ψαλτῶν.

Τὴν Κυριακή, 2/15-11-2020, εἰσῆλθε στὶς τάξεις τοῦ ἱεροῦ Κλήρου, καὶ συγκεκριμένα στὸ δυναμικὸ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἀμερικῆς τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν Ἑλλάδος, ἕνας ἀκόμη ἐκλεκτὸς νέος, γέννημα καὶ θρέμμα τῆς Ἐκκλησίας μας.

Ο Νεανικός Ορθόδοξος Σύνδεσμος της Εκκλησίας μας (ΝεΟΣ) σε συνεργασία με την Iερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών, πραγματοποίησε Αιμοδοσία την Κυριακή, 2/15-11-2020, στο Πνευματικό Κέντρο του Ι. Ναού Αγίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου στη Δάφνη.

Τὴν Κυριακή, 26-10/8-11-2020, τοῦ Ἁγίου Μεγαλομάρτυρος Δημητρίου τοῦ Μυροβλύτου, ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ἀμερικῆς κ. Δημήτριος ἑόρτασε τὰ ὀναστήριά του στὴν Ἱερὰ Μονὴ Ἁγίου Ἀρχιεπισκόπου Ἰωάννου Μαξίμοβιτς στὸ Κόμπλσκιλ τῆς Νέας Ὑόρκης τῶν Η.Π.Α.. Στὴν Ἱερὰ Μονὴ τηρεῖται προεόρτιος νηστεία καὶ ψάλλονται οἱ Προεόρτιοι ὕμνοι τοῦ Ἁγίου Δημητρίου, ὅπως ἐν συνεχείᾳ, μετὰ τὴν Ἑορτή, ψάλλονται μεθέορτοι ὕμνοι.

 1. Ἀνακοίνωση γιὰ τὰ νέα μέτρα
 2. Χειροτονία Πρεσβυτέρου στὴν Ἀμερικὴ
 3. Ἡ Ἐνθρόνιση τῆς νέας Ἡγουμένης στήν Ἱερά Μονή Τ. Προδρόμου Περαχώρας
 4. Ἡ ἐθνικὴ ἑορτὴ τῶν Νικητηρίων
 5. Ὁμιλία στὴν Κυριακὴ Γ΄ Λουκᾶ Ἁγίου Γρηγορίου Παλαμᾶ
 6. Ἡ ἐπέτειος τῆς ἐνθρονίσεως τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου μας κ. Καλλινίκου
 7. Ἡ Πανήγυρις τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίων Κυπριανοῦ καὶ Ἰουστίνης
 8. Ἡ ἑορτή τῆς Ἁγίας Σκέπης καί τῆς Παναγίας Γοργοϋπηκόου
 9. Ἑορτὴ Ἁγίου Ἰωάννου Θεολόγου στὸν Πλατανιστὸ Καρύστου
 10. Ἡ Σύναξις τῆς Ἱερᾶς Εἰκόνος τῆς Παναγίας Μυρτιδιωτίσσης
 11. Ὁ Συνοδικός ἑορτασμός τῆς Γ΄ Ἐμφανίσεως τοῦ Τιμίου Σταυροῦ
 12. Ἡ Ἑορτή τῆς Ὑψώσεως τοῦ Τιμίου Σταυροῦ
 13. Ἑορτὲς στὴν Ἀγγλία καὶ τὸ Βέλγιο
 14. Πανήγυρις Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίου Κυπριανοῦ Πύργου Ἠλείας
 15. Πανηγύρεις Γενεθλίου τῆς Θεοτόκου
 16. Ὁ ἑορτασμὸς τοῦ Ἁγίου Ἱεράρχου Χρυσοστόμου τοῦ Νέου Ὁμολογητοῦ
 17. Παναγίας Γιάτρισσας στὴν Καλαμάτα
 18. Τεῦχος 1017 τῆς "Φωνῆς τῆς Ὀρθοδοξίας"
 19. Ἑορτὲς Ἀποτομῆς τῆς Κεφαλῆς τοῦ Τιμίου Προδρόμου
 20. Ἐκκλησιαστικὲς ἀποστολὲς στὸ ἐξωτερικὸ