Νέα

Τὸ Σάββατο τῆς Διακαινησίμου, 21-4/4-5-2019, τελέσθηκε σὺν Θεῷ ἡ χειροτονία τοῦ Θεοφ. Ἐπισκόπου Πελαγονίας κ. Μαξίμου στὸ Καθολικὸ τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίων Ταξιαρχῶν στὰ Ἀθίκια Κορινθίας, ἀπὸ τὸν Μακαριώτατο Ἀρχιεπίσκοπο Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ. Καλλίνικο, μὲ συλλειτουργοὺς τοὺς Σεβ. Μητροπολῖτες Πειραιῶς & Σαλαμῖνος κ. Γερόντιο, Ἀττικῆς & Βοιωτίας κ. Χρυσόστομο, Θεσσαλονίκης κ. Γρηγόριο, Δημητριάδος κ. Φώτιο, Τορόντο κ. Μωυσῆ, Ἀμερικῆς κ. Δημήτριο, καὶ τοὺς Θεοφ. Ἐπισκόπους Μεθώνης κ. Ἀμβρόσιο καὶ Γαρδικίου κ. Κλήμη.

Τήν Τρίτη τῆς Διακαινησίμου, 17/30-4-2019, πού ἑορτάζεται καί ἡ Σύναξις τῆς Ἱερᾶς Εἰκόνος τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου τῆς Πορταϊτίσσης, πανηγύρισε ὁ ὀμώνυμος Ἱερός Ναός τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν, στήν Καλλιθέα.

Τήν Μεγάλη Πέμπτη, 12/25-04-2019, στόν Καθεδρικό Ναό τοῦ Ἁγίου Ἀθανασίου τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν στήν Νέα Φιλαδέλφεια, πραγματοποιήθηκε πολυαρχιερατικό Συλλείτουργο, προεξάρχοντος τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καί πάσης Ἐλλάδος κ. Καλλινίκου μέ τήν συμμετοχή τῶν Σεβασμιωτάτων Μητροπολιτῶν Πειραιῶς καί Σαλαμῖνος κ. Γεροντίου, Ἀττικῆς καί Βοιωτίας κ. Χρυσοστόμου, Θεσσαλονίκης κ. Γρηγορίου, Δημητριάδος κ. Φωτίου, Τορόντο κ. Μωϋσέως, Ἀμερικῆς κ. Δημητρίου, Φιλίππων καί Μαρωνείας κ. Ἀμβροσίου, Ὠρωποῦ καί Φυλῆς κ. Κυπριανοῦ καί τῶν Θεοφιλεστάτων Ἐπισκόπων Μεθώνης κ. Ἀμβροσίου καί Γαρδικίου κ. Κλήμεντος, καθώς καί εἰκοσιπέντε Ἱερέων καί ἑπτά Διακόνων.

Τὸ πρωὶ τῆς Μ. Δευτέρας, 9/22-4-2019, στὸν Καθεδρικὸ Ναὸ τοῦ Ἁγίου Ἀθανασίου στὴν Ν. Φιλαδέλφεια τελέσθηκε ἡ Προηγιασμένη Θ. Λειτουργία ἀπὸ τὸν Σεβ. Μητροπολίτη Πειραιῶς καὶ Σαλαμῖνος κ. Γερόντιος, μὲ συμμετοχὴ Ἱερέων καὶ Διακόνων.

Τὴν Κυριακὴ τῶν Βαΐων, 8/21-4-2019, ἑορτάσθηκε μὲ λαμπρότητα ἡ καθιερωμένη ὡς Μητροπολιτικὴ Ἑορτὴ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἀττικῆς καὶ Βοιωτίας στὸν Καθεδρικὸ Ναὸ τοῦ Ἁγίου Νικολάου στὶς Ἀχαρνὲς Ἀττικῆς. Προεξῆρχε ὁ δραστήριος οἰκεῖος Ἱεράρχης Σεβ. Μητροπολίτης Ἀττικῆς καὶ Βοιωτίας κ. Χρυσόστομος καὶ ἔλαβαν μέρος οἱ Σεβ. Μητροπολῖτες Θεσσαλονίκης κ. Γρηγόριος, ὁ ὁποῖος ἐκφώνησε ἐπιτυχῆ ἑόρτια Ὁμιλία, καὶ Τορόντο κ. Μωυσῆς, ὁ Θεοφ. Ἐπίσκοπος Μεθώνης κ. Ἀμβρόσιος, ὁ Ἐφημέριος τοῦ Ναοῦ Πρωτ. π. Μιχαὴλ Κωνσταντινίδης καὶ δύο Διάκονοι. Παρέστη μεγάλο πλῆθος πιστῶν.

Σύμφωνα μὲ τὸ πρόγραμμα, τελέσθηκε τὴν Κυριακὴ τῶν Βαΐων, 8/21-4-2019, ἀρχιερατικὸ Συλλείτουργο στὸν Καθεδρικὸ Ναὸ Ἁγίου Ἀθανασίου τοῦ Μεγάλου στὴν Νέα Φιλαδέλφεια, προεξάρχοντος τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ. Καλλινίκου, ὡς ἔναρξη τῶν σχετικῶν ἱεροτελεστιῶν ἐν ὄψει τοῦ Καθαγιασμοῦ τοῦ Ἁγίου Μύρου τῆς Μ. Πέμπτης.

Τήν Κυριακή Δ΄ Νηστειῶν, 25-3/7-4-2019, κατά τήν ὁποία συνέπεσε τό ἔτος αὐτό καί ἡ μεγάλη Θεομητορική Ἑορτή τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου, πραγματοποιήθηκε μέ τήν εὐχή τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου μας κ. Καλλινίκου, στόν Ἱερό Ναό Ἁγίων Ἀποστόλων Πέτρου καί Παύλου Δάφνης Ἀθηνῶν μετά τό πέρας τῆς Θείας Λειτουργίας, Ἱερά Λιτανεία δύο Θεομητορικῶν Εἰκόνων, πού φυλάσσονται ὡς ἱερά Κειμήλια στόν ἐν λόγῳ Ναό, τῆς Παναγίας «Ἄξιόν Ἐστιν» καί τῆς «Ἀναφωνητρίας».

 1. Πανηγύρεις Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου
 2. Ἑορτὴ Μονῆς στὴν Ἔτνα καὶ Μνημόσυνο Ἀρχιερέως
 3. Τεῦχος 1008 τῆς "Φωνῆς τῆς Ὀρθοδοξίας"
 4. Συνοδικὸς Ἑορτασμὸς στὴν Θεσσαλονίκη
 5. Ὁ Συνοδικὸς Ἑορτασμὸς τῆς Κυριακῆς τῆς Ὀρθοδοξίας
 6. Τεσσαρακονθήμερο Μνημόσυνο π. Ἀλεξάνδρου Διζέ
 7. Ἀνέγερση Κλινικῆς στὸ Κογκὸ
 8. Κοίμησις Μακαριστοῦ Μητροπολίτου πρώην Ἔτνα Χρυσοστόμου
 9. Ὀνομαστήρια Σεβ. Μητροπολίτου Δημητριάδος κ. Φωτίου
 10. Πανηγύρεις Ὑπαπαντῆς τοῦ Σωτῆρος
 11. Ἐξόδιος Ἀκολουθία Μοναχῆς
 12. Πανηγύρεις Τριῶν Ἱεραρχῶν
 13. Ἡ ἑορτὴ τοῦ Ὁσίου Ἰωάννου τοῦ Νέου Ἐλεήμονος καὶ χειροτονία νέου Διακόνου
 14. Ὀνομαστήρια Σεβ. Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης κ. Γρηγορίου
 15. Κοπή Πίτας Γηροκομείου "Παναγία Ὁδηγήτρια"
 16. Ἐξόδιος Ἀκολουθία Ἱεροδιακόνου π. Ἀχιλλείου Ἀλεξανδρῆ
 17. Πανήγυρις Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Μάρκου τοῦ Εὐγενικοῦ Πατρῶν
 18. Ὀνομαστήρια Ἀρχιερέως
 19. Τεῦχος 1007 τῆς "Φωνῆς τῆς Ὀρθοδοξίας"
 20. Συνοδικὸν Ἡμερολόγιον 2019