Νέα

Τὴν Γ’ Κυριακὴ τοῦ Ματθαίου, ὁπότε ἑορτάζεται ἡ Σύναξη τῶν Ἁγίων Ἁγιανανιτῶν Πατέρων τοῦ Ἁγίου Ὄρους, πρῶτος τῶν ὁποίων εἶναι ὁ Ὅσιος Γερόντιος ὁ ἐν τοῖς Βουλευτηρίοις, ἄγει τὰ Ὀνομαστήριά του ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Πειραιῶς καὶ Σαλαμῖνος κ. Γερόντιος.

Τὸ Σάββατον 16/29 Ἰουνίου 2019 ἑορτάσθηκε μεγαλοπρεπῶς ἡ μνήμη τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Μαξίμοβιτς, Ἐπισκόπου Σαγκάης καὶ Σὰν Φρανσίσκο, στὴν ὁμώνυμο Ἱερὰ Μονὴ τῆς Ἐκκλησίας μας στὴν πόλη Cobleskill τῆς πολιτείας τῆς Νέας Ὑόρκης.

Τὴν Κυριακὴ Β’ Ματθαίου, 17/30-6-2019, τῶν Ἁγίων Ἁγιορειτῶν Πατέρων, πραγματοποιήθηκε ἑορτασμὸς τῆς Συνάξεώς των στὴν Ἱερὰ Μονὴ Γεννήσεως τοῦ Χριστοῦ στὸ Ἄργος, ὡς ἡμέρα Ἐπετείου τῶν Ἐγκαινίων τοῦ Καθολικοῦ αὐτῆς.

Τὸ Σάββατο, 16/29-6-2019, προερτάσθηκε ἡ μνήμη τοῦ Ἁγίου Μάρτυρος Ἰσαύρου καὶ τῶν σὺν αὐτῷ Μαρτύρων στὸν ὁμώνυμο Ἱερὸ Μετοχιακὸ Ναὸ στὴν Γαρίτσα τῆς Κέρκυρας. Γιὰ τὸν σκοπὸ αὐτὸ εἶχε μεταβεῖ ἀπὸ τὴν προτεραία στὴν νῆσο ὁ Θεοφ. Ἐπίσκοπος Γαρδικίου κ. Κλήμης καὶ προέστη τῆς Θ. Λειτουργίας, στὴν ὁποίαν συμμετεῖχαν ὁ Ἀρχιμ. π. Ἀθανάσιος ἀπὸ τὸ Ἀγρίνιο, ὁ Αἰδ. π. Ἄγγελος ἀπὸ τὴν Ἀθήνα καὶ ὁ Αἰδ. π. Νικόλαος ἀπὸ τὴν Πτολεμαΐδα. Ἔψαλε ἑόρτια ὁ προσελθὼν ἐκ Βορείου Ἑλλάδος πρωτοψάλτης Νικόλαος Πολύχρος. Προσῆλθαν πιστοὶ ἀπὸ τὸ μικρὸ Ποίμνιο τῆς νήσου, ὅπως καὶ ἀπὸ ἄλλα μέρη, στοὺς ὁποίους ἀπευθύνθηκε ὁ Θεοφ. Γαρδικίου μὲ ἑόρτια ἐνισχυτικὴ Ὁμιλία, καὶ μετὰ τὴν Θ. Λειτουργία παρετέθη τράπεζα στὸν μικρὸ αὔλειο χῶρο τοῦ παλαιοῦ ἱστορικοῦ αὐτοῦ Ναοῦ, ὁ ὁποῖος εἶναι κτίσμα τοῦ ΙΖ’ αἰῶνος.

 1. Ὁ ἑορτασμὸς τοῦ Ἁγίου Ἱεράρχου Γλυκερίου στὴν Ρουμανία
 2. Ἑορτὲς καὶ Πανηγύρεις Ἁγίων Πάντων
 3. Συνάντηση νέων στὴν Ἀστόρια τῆς Νέας Ὑόρκης
 4. Ἑορτὲς καὶ Πανηγύρεις Ἁγίας Τριάδος
 5. Ἐξόδιος Ἀκολουθία Ἁγνῆς Μοναχῆς Καθηγουμένης στὰ Ἀθίκια
 6. Ἀρχιεπισκοπικὴ Θ. Λειτουργία στὴν Γερμανία
 7. Ποιμαντικὴ ἐπίσκεψη στὴν Πολωνία
 8. Ἑορτὴ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Ρώσσου
 9. Κουρὰ Μεγαλοσχήμου Μοναχοῦ
 10. Ἑορτὴ Ἁγίου Χριστοφόρου στὸ Ἄργος
 11. Συμμετοχὴ σὲ χειροτονία Ἐπισκόπου στὴν Βουλγαρία
 12. Πανελλήνια Σύναξη Κληρικῶν
 13. Τεῦχος 1009 τῆς "Φωνῆς τῆς Ὀρθοδοξίας"
 14. Ἑορτὴ Καθεδρικοῦ Ναοῦ Ἁγίου Ἀθανασίου
 15. Συνοδικὸ Μνημόσυνο γιὰ τὸν μακαριστὸ Ἀρχιεπίσκοπο Ταλαντίου Ἀκάκιο
 16. Ἡ ἑορτή τοῦ Ἁγίου Δονάτου στό Ριζοβούνι Πρεβέζης
 17. Πανήγυρις Ἱερᾶς Μονῆς Ἀποστόλου Μάρκου στὸ Κορωπὶ
 18. Βαπτίσεις Κατηχουμένων στὴν Ἐπισκοπὴ Μοραβίας
 19. Ἀρχιερατικὸ Συλλείτουργο στὸν Ἅγιο Κυπριανὸ
 20. Ὁμιλία ἐψηφισμένου Ἐπισκόπου Πελαγονίας κ. Μαξίμου