Νέα

Παρέμβασις τῆς Ἱερᾶς Συνόδου εἰς τὴν Κυβέρνησιν διὰ τὸ θέμα τοῦ Α.Μ.Κ.Α.

 

Yp


Τὴν μεσημβρίαν τῆς Πέμπτης 17/30 Ἀπριλίου 2015, ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ. Καλλίνικος, συνοδευόμενος ἀπὸ τὸν Σεβασμιώτατον Μητροπολίτην Πειραιῶς καὶ Σαλαμῖνος κ. Γερόντιον καὶ τὸν Βοηθόν Γραμματέα τῆς Ἱερᾶς Συνόδου, Πανοσιολογιώτατον Ἱερομόναχον κ. Καλλίνικον Ἡλιόπουλον, μετέβησαν εἰς τὸ Ὑπουργεῖον Ὑγείας καὶ ἐγένοντο δεκτοὶ ἀπὸ τὸν Ὑπουργὸν κ. Παναγιώτην Κουρουμπλῆν.

 

YpYg


Εἰς τὴν συνάντησιν παρευρίσκετο καὶ ὁ Ἐντιμώτατος Βουλευτὴς Ἡρακλείου κ. Κωνσταντῖνος Δαμαβολίτης καὶ ὁ τ. Βουλευτὴς Θεσσαλονίκης κ. Γαβριὴλ Ἀβραμίδης. Ὁ Μακαριώτατος ἐπέδωσε διὰ εἰσέτι μίαν φορὰν ἔγγραφον ὑπόμνημα τῆς Ἱερᾶς Συνόδου πρὸς τὸν Ὑπουργὸν (εἶχε σταλεῖ καὶ εἰς τοὺς προκατόχους αὐτοῦ) περὶ καλύψεως τῶν ἀναγκῶν ὑγείας τῶν πολιτῶν ἐκείνων οἱ ὁποῖοι δὲν ἀποδέχονται τὴν χρῆσιν τοῦ ΑΜΚΑ διὰ λόγους θρησκευτικῆς συνειδήσεως. Ἀνέπτυξε δὲ καὶ προφορικῶς τὸ σχετικὸν θέμα. Ὁ Ὑπουργὸς ἤκουσε τὰ ἐπιχειρήματα καὶ παρέλαβε τὸ Ὑπόμνημα, διαβεβαιῶν ὅτι θὰ μελετηθῇ προσεκτικῶς.

 

Περισσότερα ΕΔΩ