Νέα

Πανήγυρις Ναοῦ Ἁγίων ΙΒ΄ Ἀποστόλων στὰ Κύμηνα Θεσσαλονίκης

ΤΗΝ Πέμπτη, 30-6/13-7-2017, πανηγύρισε ὁ ἱστορικὸς Ἱερὸς Ναὸς τῶν Ἁγίων ΙΒ’ Ἀποστόλων στὰ Κύμηνα Θεσσαλονίκης.

Στὸν ἑόρτιο Ἑπερινὸ τῆς παραμονῆς χοροστάτησε ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης κ. Γρηγόριος καὶ παρέστησαν ὁ Ἐφημέριος τοῦ Ναοῦ Ἀρχιμ. π. Γλυκέριος, καὶ οἱ Αἰδ. π. Παναγιώτης, π. Λάζαρος καὶ π. Κωνσταντῖνος.

ag.apostoloi kimina 2017 1

Πρὸ τῆς Ἀπολύσεως, ἔγινε ἀπὸ τὸν Σεβασμιώτατο ἡ χειροθεσία σὲ Ἀναγνώστη τοῦ εὐλαβοῦς νέου Στεφάνου Ράουτσα, ρουμανικῆς καταγωγῆς, σπουδαστοῦ, ὁ ὁποῖος ἀπὸ πολλῶν ἐτῶν διακονεῖ μὲ ζῆλο στὶς ἀνάγκες τοῦ Ναοῦ καὶ στὸ ἱερὸ Ἀναλόγιο ὡς μαθητὴς τοῦ Πρωτοψάλτου κ. Νικολάου Πολύχρου. Μετὰ τὴν Χειροθεσία ἔγιναν συγκινητικὴ προσφώνηση ἀπὸ τὸν νέο Ἀναγνώστη καὶ διδακτικὴ ἀντιφώνηση ἀπὸ τὸν οἰκεῖο Ἱεράρχη, ὁ ὁποῖος ἐπίσης ἐκφώνησε Ὁμιλία.

ag.apostoloi kimina 2017 2

Μετὰ τὸ πέρας τῆς Ἀκολουθίας παρετέθησαν κεράσματα στὴν ἐνοριακὴ αἴθουσα καὶ ὁ Σεβ. Θεσσαλονίκης κ. Γρηγόριος ἀνεφέρθη στὶς προκλήσεις ποὺ τίθενται ἀπὸ πνευματικῆς πλευρᾶς ἀπὸ τὸν σύγχρονο τρόπο ζωῆς καὶ τὰ μέσα ἐκφράσεως καὶ ἐπικοινωνίας τῶν ἀνθρώπων.

Τὸ πρωὶ τῆς Πέμπτης, τὴν Θεία Λειτουργία τέλεσε ὁ Θεοφ. Ἐπίσκοπος Γαρδικίου κ. Κλήμης καὶ ἔλαβαν μέρος οἱ Ἀρχιμ. π. Ἀθανάσιος (ἀπὸ τὸ Ἀγρίνιο) καὶ π. Γλυκέριος Ἁγιοκυπριανῖται, καὶ οἱ Αἰδ. π. Βιτάλιος (ἀπὸ τὴν Κατερίνη), π. Λάζαρος, π. Γρηγόριος καὶ π. Νικόλαος (ἀπὸ τὴν Πτολεμαΐδα).

ag.apostoloi kimina 2017 3

Παρέστη μεγάλο πλῆθος εὐλαβῶν πιστῶν ἀπὸ τὴν περιοχὴ καὶ εὐρύτερα.

Κατὰ τὴν διάρκεια τοῦ Κοινωνικοῦ ἑόρτια Ὁμιλία γιὰ τὸ ἔργο, τὸ μήνυμα καὶ τὴν τιμὴ τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων, ἐκφώνησε ὁ λειτουργὸς Θεοφ. Γαρδικίου κ. Κλήμης.

ag.apostoloi kimina 2017 4

Μετὰ τὸ πέρας τῆς Ἀπολύσεως πραγματοποιήθηκε Λιτανεία τῆς ἱερᾶς Εἰκόνος πέριξ τοῦ Ναοῦ καὶ πρὸ αὐτοῦ εὐλογήθηκε ἡ Ἀρτοκλασία και διενεμήθη τὸ Ἀντίδωρο.

ag.apostoloi kimina 2017 5