Νέα

Πανήγυρις Καθεδρικοῦ

cathedral1

        Τὴν Τετάρτην 2/15-5-2013, ἑορτή τῆς ἀνακομιδῆς τῶν λειψάνων τοῦ Ἁγίου Ἀθανασίου τοῦ Μεγάλου ἐγένετο ἡ δευτέρα πανήγυρις τοῦ Ἱεροῦ Καθεδρικοῦ Ναοῦ τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν.

      Ἀφ’ ἑσπέρας τοῦ Πανηγυρικοῦ Ἑσπερινοῦ προέστη ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Μαραθῶνος κ. Φώτιος, ἐνῶ κατὰ τὴν κυριώνυμον ἡμέραν προεξῆρχε ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ.κ. Καλλίνικος συμπαραστατούμενος ὑπὸ τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Μαραθῶνος κ. Φωτίου.

 

cathedral