Νέα

Πανήγυρις Ἱεροῦ Ναοῦ Ὑψώσεως Τιμίου Σταυροῦ Ἀμαλιάδος

logo goc small

ΤΟ Σάββατο, 14/27.9.2014, Ἑορτὴ τῆς Ὑψώσεως τοῦ Τιμίου Σταυροῦ, ἐπανηγύρισε ὁ ὁμώνυμος Ἱερὸς Ναὸς στὰ Κορδαλέϊκα Ἀμαλιάδος τοῦ νομοῦ Ἠλείας.

amaliad3


Ἐλειτούργησε ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος τῆς Ἐκκλησίας μας κ. Καλλίνικος, οἰκεῖος Ἱεράρχης καὶ τῆς ἐν Πελοποννήσῳ Ἐπαρχίας, μετὰ τοῦ Ἐφημερίου τοῦ Ναοῦ Αἰδεσιμ. π. Ἀθανασίου καὶ ἑτέρους Κληρικούς, παρουσίᾳ πλήθους εὐσεβῶν Ὀρθοδόξων τῆς περιοχῆς.

Amaliad2