Νέα

Πανήγυρις Ἱεροῦ Ναοῦ Τιμίου Προδρόμου Μεσορόπης

Mesoropi


ΕΙΣ τὰς 29 Αὐγούστου 2014 (11/09 Ν.Η.) ἑωρτάσθη μετ’ ἰδιαιτέρας λαμπρότητος ἡ Ἀποτομή τῆς κεφαλῆς τοῦ Ἁγίου ἐνδόξου Προφήτου Προδρόμου καί Βαπτιστοῦ Ἰωάννου εἰς τόν πανηγυρίζοντα Ἱερὸν Ναὸν Τιμίου Προδρόμου Μεσορόπης Καβάλας.

Περισσότερα Βλ. ΕΔΩ