Νέα

Πανήγυρις Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Ἰσαύρου

Ἡ ἀξία καὶ ἡ ἀναγκαιότης τῆς Ὁµολογίας

17η Ἰουνίου 2017 ἐκ. ἡµ.

Xάριτι Θεοῦ, µὲ τὶς εὐχὲς τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου µας κ. Καλλινίκου καὶ τοῦ Σεβασµ. Μητροπολίτου Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς κ. Κυπριανοῦ, ὁ ἱστορικός Ναὸς τοῦ Ἁγίου Ἰσαύρου (ΙΖ’ αἰ.), στὴν Γαρίτσα Κερκύρας, Μετόχι τῆς Ἱερᾶς Μονῆς τοῦ Ἁγίου Κυπριανοῦ Φυλῆς Ἀττικῆς, πανηγύρισε τὴν Παρασκευή, 17η Ἰουνίου 2017 ἐκ. ἡµ.

ag.isaurou 2017 1

Στὴν καθιερωµένη ἐτήσια αὐτὴ Πανήγυρι, ἡ συµµετοχὴ Κληρικῶν καὶ Προσκυνητῶν ἀπὸ Ἀθήνα, Ἀγρίνιο, Πάτρα, Ἡγουµενίτσα καὶ Πτολεµαΐδα, παρὰ τὶς δύσκολες καιρικὲς συνθῆκες λόγῳ καύσωνος, ἀνέδειξε τὴν ἀγάπη ὅλων γιὰ τὸν Ἅγιο Ἔνδοξο Μάρτυρα Ἴσαυρο, τὸν Ἀθηναῖο.

Τὴν παραµονὴ τῆς Ἑορτῆς ὑποδεχθήκαµε µὲ ἰδιαίτερη χαρὰ τὸν Αἰδεσιµολ. π. Νικόλαο Δηµαρᾶ, γιὰ πρώτη φορά, µὲ ὁµάδα πιστῶν ἀπὸ τὴν Πάτρα.

Κατὰ τὴν διάρκεια φιλόξενου κεράσµατος, ἔγινε ἐνηµέρωσις σχετικὰ µὲ τὴν ἱστορία τοῦ Ναοῦ, ἀνεφέρθησαν σύγχρονα καὶ παλαιότερα Θαύµατα σύµφωνα µὲ περιγραφὲς πιστῶν καὶ µὲ ἀναφορὰ στὸν Βίο τοῦ Ἁγίου ἔκλεισε ἡ ἐνηµέρωσις, γιὰ νὰ συνεχίσουµε µὲ τὴν Ἀκολουθία τοῦ Πανηγυρικοῦ Ἑσπερινοῦ.

Τὴν ἑποµένη, ἡµέρα τῆς Ἑορτῆς, µὲ συλλειτουργοὺς τοὺς Ἱερεῖς Ἀρχιµ. π. Αθανάσιο Ἁγιοκυπριανίτη, π. Νικόλαο Δηµαρᾶ, π. Ἄγγελο Μουρλᾶ καὶ π. Νικόλαο Ματσούλια, ἐτελέσθη πανηγυρικὴ Θεία Λειτουργία µέσα σὲ πνεῦµα κατανύξεως καὶ ἐν Χριστῷ ἀγάπης καὶ χαρᾶς.

ag.isaurou 2017 2

π. Νικόλαος Δηµαρᾶς ἐξεφώνησε ἑόρτια Ὁµιλία, µὲ θέµα τὴν ἀξία καὶ ἀναγκαιότητα τῆς Ὁµολογίας, ἀλλὰ καὶ τὴν στάσι µας στὴν σύγχρονη ἐποχή, σύµφωνα µὲ τὸ µαρτυρικὸ πνεῦµα τοῦ Εὐαγγελίου καὶ τὸν Βίο τοῦ Ἁγίου Ἰσαύρου.

ag.isaurou 2017 3

Μετὰ τὸ πέρας τῆς Θείας Λειτουργίας, στὸν αὔλειο χῶρο τοῦ Ναοῦ προσεφέρθησαν κεράσµατα, ὁ δὲ π. Ἀθανάσιος  κατέκλεισε την πανηγυρικὴ ἑόρτια Σύναξι, µὲ τὸν γνωστὸ ἐνθουσιασµό του.

π. Ἄ.Μ.


(*) Ἐδῶ  ἔχετε τὴν δυνατότητα νὰ ἐνημερωθῆτε γιὰ τὸν Βίο τοῦ Ἁγίου Ἰσαύρου καὶ τὸ ἱστορικὸ τοῦ ὁμωνύμου Ἱεροῦ Ναοῦ στὴν Κέρκυρα.